Elvenes borettslag på Nesttun i Bergen.  Foto: Catherine Hafstad

16 år i tjeneste for Elvenes Borettslag

På Nesttun I Bergen takker Paal Henning Margrini Engen av som styremedlem i Elvenes Borettslag etter 16 år i ulike roller. Vi slo av en prat med bergenseren for å høre hvordan han ser tilbake på tiden i styret i borettslaget.

Med sine 234 enheter er Elvenes Borettslag stort i norsk målestokk. Engen har også lederverv i to andre boligselskap, Borettslaget Rogagaten 4 og Sameiet Sofus Madsensvei 9–11. Rogagaten 4 er blant Norges minste borettslag med sine 7 enheter. Er det en stor forskjell på å sitte i styret for et lite og et stort borettslag?

- Nei, i grunnen ikke, sier Paal Henning Margrini Engen på telefon fra hytta utenfor Bergen. – Du møter mange av de samme problemstillingene, men arbeidsmengden er selvsagt forskjellig. Det kan være vanskelig å finne noen som kan og vil ta på seg styreverv i mindre boligselskap. Dette var faktisk grunnen til at jeg ble rekruttert inn i andre styreverv. BOB kontaktet meg og spurte om jeg var interessert. Jeg takket ja siden jeg liker arbeidet og har hatt tid til å ta på meg flere verv.

Hva er det du liker best med å sitte i styrer i sameier og borettslag?

- Dialog og kommunikasjon er viktig for meg. I et stort borettslag som Elvenes er det alltid noe som skjer i forhold til de mange vedlikeholdsutfordringene som dukker opp. Da er det viktig at det er en god dialog mellom styrer og beboerne sånn at alle vet hva som skjer, når det skjer og hvorfor det skjer.

Nysgjerrighet og kunnskap

Å sitte i styret i et boligselskap medfører et stort ansvar, blant annet for å sørge for at nødvendig vedlikehold blir utført. Er dette noe du opplever at styremedlemmer er klar over?

- Nei, dessverre. Styret har full bestemmelsesrett når det gjelder nødvendig vedlikehold, men allikevel velger mange å overlate viktige avgjørelser til generalforsamlinger og årsmøter. Det er synd og kan i ytterste konsekvens medføre erstatningsansvar for de som lar være å utføre nødvendig vedlikehold.

Å tilegne seg den kunnskapen som er nødvendig å ha for å sitte i et styre er ikke alltid like lett. Hvordan løste Engen dette da han tok på seg sitt første styreverv?

- Du får det ikke oppi hendene og må ta initiativ selv og søke råd og hjelp der den finnes. Jeg har relevant bakgrunn fra mange bransjer arbeidslivet, en bred kontaktflate og er nysgjerrig av natur. Da ble det til at jeg tok kontakt med håndverkere og andre fagfolk for å lære mer om det jeg visste for lilte om.

Gjør boligbyggelagene en god nok jobb for å forberede nye styremedlemmer på det ansvaret de har?

- Nei, de gjør nok ikke det. De har masse informasjon, men det blir ofte for generelt til at det er til stor hjelp.

Paal Henning Margrini Engen takker for seg etter å ha fylt ulike roller i styret til Elvenes borettslag i 16 år.  Foto: Privat.

LES OGSÅ

Kursing og gode samarbeidspartnere

Noen av de som har hjulpet Paal Engen med å tilegne seg nødvendig kompetanse, er lokale bedrifter som har utført tjenester for borettslaget:

- Vi har et utrolig bra samarbeid med lokale fagbedrifter og rørleggeren vår har for eksempel gått her i førti år. Elektrikerne har vært svært gode på å arrangere kurs og både jeg og vaktmesteren i Elvenes borettslag har vært med på Instruert Personell-kurs gjennom dem. Her har vi fått opplæring i hva som er lov å gjøre, hva du har muligheten til å gjøre og hva du absolutt ikke skal gjøre selv. BOB har også arrangert kurs og siden jeg er nysgjerrig av natur, har jeg takket ja til mange av disse.

Gjennom årene har Engen brukt kontaktnettet sitt til å øke kompetansen sin. Er det gjort noe for å sørge for at denne konsekvensen blir videreført når han nå trer ut av styret?

- Nei, egentlig ikke, forteller Engen. – En del av kunnskapen er nok blitt formidlet til de andre medlemmene gjennom det samarbeidet vi har hatt over tid, men vi har ikke gjort noe konkret for å sikre dette.

Vi har et utrolig bra samarbeid med lokale fagbedrifter og rørleggeren vår har for eksempel gått her i førti år.

Store endringer

Gjennom 16 år har samfunnet gjennomgått store forandringer. Har Paal opplevd at styrearbeidet har endret seg på samme måte?

- Ja, det har endret seg radikalt, bekrefter han. – Da jeg kom inn i styret var generealforsamlingen en nesten hellig affære som alle tok på største alvor. I dag oppfattes den som mindre viktig, ihvertfall blant den yngre garde. Tidligere godkjente styreledere også gjerne fakturaer alene. I dag er fakturebehandling digitalisert og styreleder må godkjenne sammen med minst et styremedlem. Digitaliseringen har effektivisert arbeidet, men som ved så mange andre effektiviseringer på andre steder i samfunnet har det også økt omfanget av arbeid. Vi må for eksempel kontere og spesifisere kostnader mye mer i dag enn vi gjorde før.

Samfunnet har sjeldent endret seg så mye over så kort tid i fredstid som det gjorde i mars 2020 da Covid-19 slo til for fullt. Påvirket det Elvenes Borettslag?

- Absolutt, og vi hadde utfordringer med å få gjennomført generalforsamlingene i både 2020 og 2021. I 2020 måtte vi utsette den planlagte generalforsamlingen. Tidlig på sommeren så det lysere ut og vi fikk gjennomført generalforsamling på en måte som tilfredsstilte både kravene i Borettslagsloven og smittevernsreglene som var på den tiden. Det samme skjedde i 2021 da vi først måtte utsette, men så fikk gjennomført den.

Var det et alternativ å gjennomføre generalforsamlingen digitalt?

- Nei, det var det aldri. Det bor en del eldre mennesker her som ikke har datamaskiner eller andre verktøy de kunne brukt til å delta på en digital generalforsamling. Det er gjerne de eldste som oftest stiller opp og det er viktig at de ikke føler seg ekskludert fra beslutningsprosessene i borettslaget.

Suksess med biobrensel

Gjennom 16 år har Paal opplevd både opp- og nedturer som styremedlem i Elvenes borettslag. På spørsmål om det er noe han er spesielt godt fornøyd med, kommer svaret fort:

- Da jeg ble styreleder i borettslaget hadde vi et fryktelig nedslitt fyringsanlegg for produksjon av varme og varmtvann. Jeg innså fort at dette kunne bli dyrt og gikk i tenkeboksen for å finne gode løsninger. Dette fant jeg da jeg oppdaget Oslo-firmaet Bioenergi, som tilbydde seg å bygge om hele fyrhuset til å bli drevet av biobrensel. Vi takket ja til tilbudet og satte ut renoveringen av fyringsanlegget til dem. Vi inngikk en tyveårig driftsavtale med dem og resultatet er at vi siden dette ble gjort for snart 8 år siden har hatt stabil og god infrastruktur for produksjon av varme og varmtvann. At Enova ga oss tilskudd til å dekke halve investeringskostnaden var selvsagt også svært positivt for oss.

Paal Henning Margrini Engens tid som styremedlem i Elvenes borettslag går mot slutten. Vi håper hans lange tjeneste står som eksempel for andre og bidrar til at flere mennesker tar på seg det ansvaret det er å sitte i et styre i et sameie eller borettslag.