4800 parkeringsplasser fjernet

Valg har konsekvenser. Miljøpartiet De Grønne har oppleved sterk vekst i Oslo de siste årene og har som følge av dette inntatt byrådskontorene. Resultatet er en politikk der parkeringsplasser fjernes for å gjøre plass for sykkel- og gangveier. Aftenposten viser til en oversikt fra kommunen som sier at det er fjernet 4775 gateparkeringsplasser siden 2016. I år er planene å fjerne 650 plasser, for «å ta tilbake noe av plassen bilene opptar», som byrådet sier.

Kilde: Aftenposten

Eldres borettslag bistår kommunen

I Rana kommune står det for tiden flere omsorgsleiligheter tomme. Omsorgsleilighetene finansieres av brukerne som kjøper leiligheten ved å betale et innskudd og betaler månedlig husleie. At flere omsorgsboliger nå står tomme forklarer kommunen ved at det ikke er alle som har råd til innskuddet og at andre boliger har gjennomgått oppgradering som gjør at flere kan bo hjemme lengre.
Når en omsorgsbolig har ligget ute en tid i kommunen, tar Eldres borettslag over retten til å finne noen som vil overta som andelseiere. Dette gjør at målgruppen øker, selv om alle kjøpere må være alders- eller uførepensjonister.

Kilde: Rana Blad

Mister støtte til energieffektivisering

I forrige uke skrev vi om Kristiansand kommune som innfører tilskudd til solceller i borettslag. Denne uken melder Aftenposten at det fra sentralt hold nå er bestemt at sameier og borettslag mister støtte til energieffektivisering. Siden 2013 har Enova, som forvalter midlene, bidratt med over tre milliarder kroner til oppgradering av bygg. Denne støtten forsvinner i sin nåværende form.

Kilde: Aftenposten

LES OGSÅ