Å utsette nødvendig vedlikehold kan vise seg å bli dyrt. Illustrasjonsfoto: Aleksandra Anzenberger

Å ikke gjøre dette kan bli dyrt!

Den vanskelige økonomiske situasjonen i samfunnet påvirker i aller høyeste grad sameier og borettslag. Mange revurderer nå vedtak om å gjennomføre nødvendig vedlikehold for å kutte kostnader. Dette kan vise seg å bli dyrt.

I Velstyrt snakker vi med hundrevis av styreleder og ‑medlemmer hver eneste uke. Stadig flere melder om at de enten har vedtatt eller vurderer å utsatte planlagt vedlikehold. Den samme beskjeden får også andre aktører og flere av disse advarer nå mot konsekvensene av dette.

- Kan ende med kjemperegning

En av de som advarer mot å kutte i nødvendig vedlikehold, er Therese Hofstad-Nielsen fraf orsikringsselskapet Fremtind: – I verste fall kan det ende med en kjemperegning som beboerne ikke har råd til, sier skadeforbyggeren. Å falle for fristelsen til å prioritere løpende utgifter og holde felleskostnadene så lave som mulig kan være fristende, men kan føre til et stort etterslep på nødvendig vedlikehold.

Store konsekvenser

Mangel på nødvendig vedlikehold kan i verste fall føre til at bygg og/eller anlegg slutter å virke, virker dårligere enn forventet eller får katastrofale skader. Eksempler på dette kan være avløpsrør som tettes fordi de ikke har vært spylt, tak som kollapser fordi det ikke har fått den behandlingen det trenger eller vindu som øker utgiftene til oppvarming fordi de slipper inn for mye luft.

Hva er nødvendig vedlikehold?

Styret og dets medlemmer har et ansvar for at bygg og anlegg blir holdt i tilfredsstillende stand. «Nødvendig vedlikehold» er et ord både vi og andre bruker når vi snakker om dette ansvaret. Men, hva er egentlig nødvendig vedlikehold?

Det er vanskelig å gi et eksakt svar på dette spørsmålet. Styret har et ansvar for å sørge for at bygg og anlegg blir holdt i forsvarlig stand. Dette betyr at det blir gjennomført jevnlig vedlikehold for å sørge for at ting ikke faller sammen eller slutter å virke. Utover dette vil nødvendig vedlikehold bety forskjellige ting for ulike boligselskap da bolig- og anleggsmasse ikke er lik, er ikke oppført på samme tid og heller ikke vedlikehold på samme tidspunkt.

Hva gjør vi for å forhindre forfall?

Det viktigste du som medlem av styret i et sameie eller borettslag kan gjøre, er å bidra til at dere får en oversikt over tilstanden på bygg og anlegg. Når dere har kontroll på tilstanden, kan dere lage en vedlikeholdsplan. Med en vedlikeholdsplan har dere oversikt over hvilke tiltak som må gjennomføres de neste årene. Når dere vet hvilke tiltak som skal gjennomføres, kan dere planlegge disse i god tid og dermed få kontroll både på at ting ikke faller sammen og hva det vil koste å gjennomføre tiltakene.

Hvordan går vi frem?

Tilstandsrapporter, energikartlegging og vedlikeholdsplaner er gode utgangspunkt for å få kontroll over vedlikeholdsbehovet. Det finnes tilskuddsordninger fra både Husbanken, Enova og enkelte kommuner som det er mulig å få dekket store deler av kostnadene til dette gjennom.

Vi hjelper dere gjerne med å kartlegge hvilke behov dere har og hva dere kan få i støtte. Denne hjelpen er gratis og alt du trenger å gjøre for å få den er å fylle ut e‑postadressen nedenfor.