Å hente inn advokat for å løse konflikter bidra ofte til å eskalere konflikten og gjøre den mer fastlåst.

Når er det greit å involvere advokat?

Når du googler «konflikt borettslag» eller «konflikt sameie» er flere av de høyst rangerte treffene sider fra advokater. Å involvere advokater i en konflikt bidrar ofte til å eskalere konflikten. Når er det riktig å involvere en advokat?

- Styrene må bli flinkere til å informere på forhånd. Informasjonen må siles sånn at beboerne ikke drukner i informasjon, men får kunnskap om det de trenger å vite, når de trenger å vite det.

Ordene tilhører Olav Vilnes fra Lovomeiendom​.no. Han har gjennom mange år vært både vitne til og part i konflikter i sameier og borettslag. Selv om han er advokat mener han at det sjeldent er lurt å involvere yrkesgruppen hans i interne konflikter:

- Advokater er veldig flinke til å holde konflikter ved like, hevder Vilnes. – Advokaten representerer en side og ikke helheten. Han eller hun vil ofte hive bensin på bålet for å fremme sin parts interesser i stedet for å finne løsninger som fungerer for alle.

- Styret må være ekstra forsiktige

Som styret må dere være spesielt forsiktige med å leie inn advokat i konflikter med beboere, fortsetter advokaten. – Konflikten eskaleres og beboerne føler seg overkjørt og maktesløse. Sjansen er da også større for at konflikter blir offentlige og at det blir skyttergravskriger som det er vanskelig å komme seg opp og ut av.

Skepsis også fra forretningsfører

- Hos oss er det en høy terskel for å involvere advokater i denne type konflikter, forteller Martin Haugland. Han er forvaltningssjef i Solibo og dermed både vitne til og tidvis også megler i denne type konflikter. – Vårt utgangspunkt er at vi først involverer advokater om konflikten må løses i tingretten eller der styret beslutter tvangssalg. Vi er da langt forbi vanlige krangler, Enkelte ganger er tvangsfravikelsen begrunnet i fare for liv og helse. Advokater må da involveres for å få fortgang i prosessen.

- De andre gangene vi involverer advokater, er når det for eksempel skal skilles ut eiendom eller selges areal. Da er det ikke konflikter, men praktiske oppgaver vi trenger juridisk bistand til. I andre tilfeller er vår vurdering at det fort kan ødelegge mer enn det hjelper om det involveres advokater. Situasjonen blir mer fastlåst når en part får en advokat til å representere sine interesser og det blir enda vanskelige å kommunisere. De fleste saker løses med god kommunikasjon og vi involveres for å kunne vurdere saken fra alle sider som en nøytral part.

Hovedsak:

Konflikter i sameier og borettslag

Velstyrtplanen

Velstyrtplanen:

Gratis vedlikeholdsplan for sameier og borettslag

Green Week:

Gratis kontroll av lekeplasser på Østlandet