I mange borettslag og sameier som er bygd på 50‑, 60- eller 70-tallet vil behovet for vedlikehold av betong og bærende konstruksjoner øke i årene fremover.

Avdekk de usynlige farene

Styrer i sameier og borettslag har ansvar for at bygninger og anlegg blir vedlikeholdt og er i god stand. Noen ting er det enkelt å se forfaller og trenger vedlikehold, men hva gjør du for å forsikre deg om at fundamentet som holder deler av bygningen oppe ikke forfaller?

Svært få styrer i sameier og borettslag har nok kompetanse til å ha fullstendig oversikt over tilstanden på bygninger og anlegg. Den mengde fagkunnskap som kreves for å få full oversikt er så stor og spesifikk at det er urimelig å forvente at styremedlemmene skal inneha den. Det vil derfor være behov for spesialister som kan sjekke tilstanden til de viktigste delene av bygningsmassen.

Vedlikeholdsplan og tilstandsrapport

Gjennom Velstyrtplanen og andre vedlikeholdsplaner får du en oversikt over vedlikeholdsbehovene de neste årene. I mange tilfeller vil en vedlikeholdsplan basert på befaringer fra fagfolk være nok til lage en fullstendig vedlikeholdsplan. I de tilfellene det er ikke er, vil det være nødvendig å lage en tilstandsrapport.

I mange borettslag og sameier som er bygd på 50‑, 60- eller 70-tallet vil behovet for vedlikehold av betong og bærende konstruksjoner øke i årene fremover. Det er fornuftig å kartlegge tilstand og utbedringsbehov tidlig og før skadene har oppstått.

– Ofte oppstår det små skader og sprekker, synlige utslag av salt, kalk og rust. Dette er nødvendigvis ikke farlig, men kanskje må man gjøre noe med konstruksjonen på sikt, sier Gry Eian, leder for Inspeksjon Øst i Kiwa. Hun legger til:

– Ved å gjennomføre en kontroll av beskaffenheten til betongen, samt kartlegge hva som bør gjøres på kort og lang sikt, danner det grunnlaget for gode vedlikeholdsplaner som styrene kan arbeide etter.

Riktige vurderinger gir lavere utgifter

Kiwa er et av verdens ledende selskap innen testing, inspekasjon og sertifisering. De er en upartisk aktør som utfører sine tjenester i overensstemelse med aktuelle lover, forskrifter og standarder.

Nettopp upartiskheten og kompetansen er grunnen til at vi anbefaler sameier og borettslag å bruke Kiwa i de tilfellene vi og våre partnere anser det som nødvendig. Under arbeidet med Velstyrtplanen utarbeider vi en oversikt over tilstanden på bygg og anlegg, basert på samtaler med styret og ofte også på visuell inspeksjon. Om vi anser det som nødvendig med en tilstandsrapport på betong- og stålkonstruksjoner vil vi anbefale dette som et av de første tiltakene i Velstyrtplanen. Resultatet av tilstandsrapporten vil være en del av grunnlaget for videre tiltak som anbefales utført.

Hovedsak:

Konflikter i sameier og borettslag

Velstyrtplanen

Velstyrtplanen:

Gratis vedlikeholdsplan for sameier og borettslag

Green Week:

Gratis kontroll av lekeplasser på Østlandet