Bråk fører til utkastelse

Hedmarken tingrett har avsagt en dom som tvinger en mann til å selge leiligheten sin i et borettslag i Hamar. Retten sier i dommen at «det ikke synes å være tvil om at det over tid har kommet musikkstøy nattetid og at musikken kom fra beboers leilighet». Mannen er naturlig nok ikke enig i dommen og sier via advokaten sin at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen fra tingrettenm.

Kilde: NRK

– Ny lov skaper unødig splid

Loven som sikrer beboere i borettslag laderett på parkeringsplasser har vært gjeldende siden årsskiftet. Det har lenge vært høy temperatur i diskusjoner om elbiler og denne loven er intet unntak. Nettavisen skriver om en styreleder i Kristiansand som mener at loven legger opp til unødendig splid og går spesielt utover eldre og beboere som verken har elbil eller ønsker seg det. Bakgrunnen for dette er at borettslagene etter den nye loven har plikt til å legge til rette for lading av elbiler. Må det elektriske anlegget oppgraderes for å legge til rette for lading av elbil, må alle beboere være med på å betale for dette.

Kilde: Nettavisen

– Planlegg for digitale årsmøter

Digitale årsmøter kommer til å bli en del av hverdagen til også sameier og borettslag. Tiltakene for å demre opp for Covid 19-pandemien har ført til at langt flere har fått øynene opp for de digitale møtearenaene som finnes. I fjor ble det vedtatt en forskrift som gjorde det lovlig å gjennomføre digitale generalforsamlinger i sameier og borettslag. Forskriften var midlertidig og løp ut, noe som gjør at det i prinsippet ikke lengre er lovlig å gjennom digitale årsmøter. Nå har regjeringen sendt ut et lovforslag til Stortinget som gjør denne muligheten permanent. Stortinget kommer til å vedta loven, men vi vet ikke helt når enda. Huseierne mener uansett at styrer må tenke gjennom om de vil gjennomføre årsmøter digitalt og i så fall hvordan de vil gjøre det.

Kilde: Huseierne

LES OGSÅ