Trysil-saken bør være en tankevekker for sameier og borettslag som ikke har kontroll på brannsikkerheten.

- Brannsikkerheten i sameier og borettslag er for dårlig

Tidligere denne uken ble det kjent at et leilighetskompleks i Trysil ble ilagt øyeblikkelig bruksforbud på grunn av omfattende branntekniske feil og mangler. Bygget ble oppført i 2016 og når tilstanden er så dårlig at det regnes for å utgjøre en akutt fare å oppholde seg der, hvordan er da tilstanden i andre sameier og borettslag?

- Trysil-saken er ikke en veldig spesiell sak sett med våre øyne. Vi avdekker forhold som dette hver eneste dag, men som privat bedrift er det lite vi kan gjøre med det.

Ordene tilhører Håkon Winterseth. Han er faglig leder i Firesafe AS, som er at av Nordens største firmaer innenfor brannsikkerhet.

- Det som er spesielt med Trysil-saken er at lokale myndigheter fulgte opp og gjennomførte tiltak, fortsetter Winther. – Forhold som dette går dessverre svært ofte under radaren. Vi imøteser mer kontroll – ikke fordi vi ønsker å skape problemer for verken beboerne eller lokalsamfunnet, men for å sikre at brannsikkerheten i byggene disse menneskene bor i er ivaretatt.

Ikke krav til kontroll

Det mest oppsiktsvekkende med Trysil-saken er hvor nytt bygget er. Hva er det som gjør at nesten helt nye leilighetsbygg kan ha så store mangler?

- Det er enkelt og greit fordi det ikke er noe krav om kontroll av utførelse, forklarer Winterseth. – Det er krav om kontroll av prosjektering og kvaliteten på denne er som regel relativt bra. Problemet oppstår når utbyggerne endrer planer etter prosjektering. Vi opplever stadig eksempler på utbyggere som for eksempel har fjernet et trapperom og lagt til en ny etasje. Endringer som dette går ut over brannsikkerheten.

Hvordan kan det skje at utbyggerne endrer planer etter at prosjekteringen er godkjent?

- Det vil jeg ikke spekulere så mye i, men jeg antar at det går mest på mangel på kompetanse hos utbyggerne. Det er en lukrativ bransje de er i og vi vet at når mindre firmaer vokser og tar på seg oppdrag de ikke har erfaring fra, skaper det utfordringer for dem. Er du for eksempel vant med å bygge hytter, er det ikke rimelig å forvente at du har kompetanse til å sette opp et leilighetsbygg.

Styrets ansvar for brannsikkerhet

Styrer i sameier og borettslag har et klart definert ansvar for brannsikkerheten. Hva kan de gjøre for å overholde dette ansvaret?

- La meg starte med å si at situasjoner som dette svært sjeldent oppstår fordi styret bevisst har unnlatt å gjøre noe, understreker Winterseth. – Styrer i sameier og borettslag består i all hovedsak av vanlige mennesker som er styremedlemmer fordi de bor der, ikke fordi de har spesialkompetanse på styrearbeid. Det er mye å sette seg inn i og mangel på kunnskap er den klart vanligste årsaken til at vi avdekker feil og mangler. Vi kan allikevel ikke unngå å erkjenne at brannsikkerheten i norske sameier og borettslag generelt sett er for dårlig. Det hender så godt som aldri at vi er på en befaring og ikke oppdager feil og/eller mangler.

Tiltak

Hva kan et styre gjøre for å sørge for at brannsikkerheten i boligselskapet er ivaretatt?

- Alle typer bygg har krav til branndokumentasjon. Rømningsplan og  branntekniske tegninger er eksempler på dokumenter som mange sameier og borettslag dessverre ikke har. Dette er de pålagt å ha og vi anbefaler alle som ikke har dette umiddelart å iverksette prosessen med å få dette.

Hvordan får sameier og borettslag branndokumentasjon?

- Det starter med en tilstandsanalyse. Dette kan bestilles av enten oss eller andre firmaer med Sentral godkjenning tiltaksklasse tre (se lenke til liste nedenfor, red. anm.). Vi kommer da ut på befaring hos dere og går gjennom bygg og anlegg. Ut fra dette lager vi en rapport som viser tilstanden i dag og kommer med anbefalinger om hvilke tiltak som bør gjennomføres.

Hva koster en brannteknisk tilstandsanalyse?

- Det avhenger av størrelse og form på bygningene. Fra kr. 35.000 og oppover er et normalt anslag, men vi kan gi et mer eksakt prisoverslag før vi kommer på befaring når vi får mer informasjon om kunden.

- Sikkerhet er ikke stedet å spare penger

Firesafe får ofte henvendelser fra norske sameier og borettslag som har spørsmål om brannsikkerhet. Allerede samme dag som Trysil-saken ble kjent merket de en økt pågang. Hva slags spørsmål er det de ofte stiller?

- Det handler dessverre ofte om billigst mulig løsning, forteller brannsikringseksperten. – Jeg har selvsagt forståelse for at folk ikke vil bruke mer penger enn nødvendig, men sikkerhet er ikke det området du bør prøve å bruke minst penger på. En ting er det juridiske ansvaret for brannsikkerheten du har som medlem av styret. Et annet er det personlige ansvaret du har. Nylig fikk jeg en henvendelse fra en styreleder som hadde fått tilbud om utplassering av røykvarslere. Han syntes det var dyrt og lurte på om det var påkrevd at det fantes røykvarslere i alle rom. Svaret på det er nei, men om min datter legger seg i et lukket rom for å lese om kvelden, vil jeg ha den tryggheten det er å vite at du har et system som varsler umiddelbart om det blir røykutvikling der. Samtidig virker det som om flere glemmer at brannsikkerhet ikke kun gjelder andre, men også dem selv. Styrets medlemmer bor i all hovedsak selv i boligselskapet de er medlem i. Oppstår det en brann kan det like gjerne være dem det går ut over som noen andre, avslutter Håkon Winterseth.

Brannsikkerhet som del av vedlikeholdsplan

Brannsikkerhet er et av mange områder styrer i sameier og borettslag har ansvar for. Den beste måten å få kontroll over både brannsikkerhet og andre områder på, er ved å utarbeide en vedlikeholdsplan. Gjennom en vedlikeholdsplan får boligselskapet oversikt over hvilke tiltak som må, bør og kan gjennomføres de neste årene.

Tradisjonelt har sameier og borettslag hatt to alternative måter å skaffe seg en vedlikeholdsplan på; lage en selv eller kjøpe fra boligbyggelag, ingeniør eller takstmann. Å lage en vedlikeholdsplan selv krever kompetanse som få styrer har. Å kjøpe en inn koster mye penger.

Velstyrt har utviklet Velstyrtplanen, som er den første og eneste vedlikeholdsplanen som er gratis. Gjennom Velstyrtplanen får dere oversikt over hvilke tiltak som må, bør og kan utføres, når de bør utføres og hva de vil koste.

Relatert

Styrets ansvar for brannsikkerhet

Velstyrtplanen

Relatert

Velstyrtplanen

Relatert

Foretak med Sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, Uavhengig kontrollerende – Brannsikkerhet (ekstern lenke)

Relatert

Forskrift om brannforebygging (ekstern lenke)

Relatert

Brannfaglig fellesorganisasjon (ekstern lenke)

Trysil-saken er ikke en veldig spesiell sak sett med våre øyne. Vi avdekker forhold som dette hver eneste dag, men som privat bedrift er det lite vi kan gjøre med det.

Foto: Brannfaglig fellesorganisasjon

Håkon Winterseth, Faglig leder i Firesafe