Dårlige avtaler og vedtekter som er utdaterte eller inneholder dårlige formuleringer er en kilde til konflikter i sameier og borettslag.

- Dårlige avtaler og upresise vedtekter skaper konflikter

Forretningsførere er en viktig ressurs for styret. Ved å jobbe tett med styrene over lang tid får de et godt innblikk i hvordan forholdene er. Av samme grunn blir de også ofte vitne til konflikter som oppstår.

Solibo er et uavhengig firma som spesialiserer seg på forretningsførsel for sameier og borettslag. Gjennom dette befinner de seg ofte midt i konflikter de i utgangspunktet ikke var en del av. Hva opplever de konfliktene kommer av?

- Dårlige avtaler og upresise formuleringer i vedtekter er dessverre noe vi ofte ser leder til konflikter, forteller forvaltningssjef i Solibo, Martin Haugland. – Fordeling av kostnader er en gjenganger og da spesielt om det har vært dårlig håndverk fra utbygger ved tidspunkt for seksjonering. Om bygget er seksjonert med like brøker for alle, må alle betale det samme i felleskostnader selv om leilighetene kan være av ulik størrelse. Det sier seg selv at dette skaper problemer.

Er ikke mye av det som står i vedtektene lovregulert?

- Jo, men det er samtidig mange områder som ikke er regulert av lovverket. Vi ser også ofte at det i vedtektene står ting som ikke er etter lovverket. Dette kan også være utgangspunkt for konflikter da styret og beboere kan handle i tråd med vedtektene, men i strid med lovverket, som alltid vil gå foran.

Dårlig naboskap

Som forvaltningssjef jobber Martin tett med styrer i boligselskap og har dermed opplevd mange konflikter. Hva er konsekvensene av disse?

- Den første og kanskje tristeste konsekvensen er at naboskapet blir dårlig, forklarer Martin. – Beboerne slutter å snakket sammen og begynner å skule på hverandre. Stemningen blir generelt dårlig og oppslutningen om det som i utgangspunktet er frivillig dugnadsarbeid faller. Konsekvensene av dette igjen blir at kostnadene øker enten fordi nødvendig arbeid ikke blir utført på riktig måte og til riktig tid, eller fordi det må involveres folk utenfra for å rydde opp.

Be om hjelp!

Når situasjonen er fastlåst, hva anbefaler dere som forretningsførere at styret skal gjøre for å løse en konflikt?

- Be om hjelp! Snakk med forretningsføreren din eller andre profesjonelle. Løsningen ligger ofte i å systematisere konflikten ved å finne ut hva som er kjernen i den og hva som kan gjøres med det. De ulike partene har gjerne sine egne oppfatninger om saken og hva som er problemet. Ved å få hjelp utenfra kan dere få alle synspunkter opp på bordet og dermed ha bedre forutsetninger for å løse konflikten.

Vi har fått henvendelser fra beboere som mener at styret for ofte tar seg til rette og ikke hører på beboerne. Er dette noe dere kjenner dere igjen i?

- Nei, egentlig ikke. Styret har en vedlikeholdsplikt og jobber for å representere eierne. De er valgt nettopp for å ta valg på vegne av eierne og har i mange tilfeller også en plikt til å ta valg. I et boligselskap er det flertallet som bestemmer. Styret skal jobbe for det beste for fellesskapet og gjør i de fleste tilfeller også det. Det er forståelig om en beboer reagerer om husleien blir satt opp. Samtidig er det viktig å huske på at det faktisk også er dine ting styret jobber for å ivareta. Vi møter av og til en oppfatning om at en bor i blokk for å slippe vedlikehold og at vedlikeholdet er andre sitt problem. Sånn er ikke virkeligheten.

Forebygging av konflikter

Hvordan kan et sameie eller borettslag unngå at konflikter oppstår?

- Kursing er alfa og omega for å få dette til, understreker forretningsføreren. – De aller fleste som kommer inn i et styre har ingen erfaring og bør kurses i å drive styrearbeid. Å kommunisere riktig med beboere er en forutsetning for at ting skal fungere. Det samme er at styret passer på at vedtekter og husordensregler er oppdatert og gyldig etter gjeldende lovverk. Dette ser vi dessverre ofte ikke er tilfellet.

Hva kan beboerne gjøre?

- Styret må informere beboerne om hvorfor de tar de beslutningene de tar og hvilke konsekvenser beslutningene har. Beboerne må ha tiltro til at styret gjør så godt de kan for fellesskapets beste. Det er sjeldent at styret bevisst undergraver demokratiet. Jeg vet faktisk ikke om jeg har eksempler på det.

- Alle må erkjenne at de bor i et fellesskap der flertallet bestemmer og for all del unngå å henge seg opp i hva som en gang er blitt sagt. Diskusjoner som starter med «men du sa jo det da jeg sa det» fører fort til skyttergravskriger, avslutter forvaltningssjefen.

Hovedsak:

Konflikter i sameier og borettslag

Velstyrtplanen

Velstyrtplanen:

Gratis vedlikeholdsplan for sameier og borettslag

Green Week:

Gratis kontroll av lekeplasser på Østlandet

Vedtekter som ikke er oppdaterte og dårlige avtaler er en kilde til konflikter, sier Martin Haugland i Solibo. Foto: ???