Ole Sekkenes har vært på befaring i flere tusen sameier og borettslag over store deler av Norge.

Den flyvende rørinspektøren

Etter snart ni år i Power Clean har Ole Sekkenes vært på befaring i flere tusen sameier og borettslag over hele landet for å inspisere avløpsrør og ventilasjonsanlegg.

Intervju med Ole Sekkenes, teknisk leder avløpsrens, Power Clean

Power Clean er Norges største aktør innen rens av avløpsrør og rens av ventilasjonsanlegg i sameier og borettslag. Ole Sekkenes har vært en del av selskapet i 9 år og besøker hver uke et sted mellom 15 og 20 sameier og borettslag. I løpet av ett får et sted mellom 500 og 600 styreledere og vaktmestere befart anleggene sine av Ole. Med det volumet er det naturlig å starte med å spørre om det hender at han går lei av den stadige reisingen?

– Langt ifra, sier Ole og ler. Alle som har møtt Ole vet at dette er en mann som ler mye og har et positivt vesen med et humør som fort smitter. – Jeg elsker jobben min og synes det er supertrivelig å møte nye mennesker. Avløp og ventilasjon er ikke det vanlige mennesker tenker eller vil tenke mest på. Å kunne hjelpe dem med å sørge for at disse anleggene fungerer som de skal liker jeg godt.

En hektisk hverdag med mye reising

Med befaringer på alt fra Mandal til Namsos må det være et puslespill å organisere hverdagen?

– Egentlig ikke, forklarer Ole. – Vi har i mange år jobbet sammen med Velstyrt, som booker befaringene for oss. Jeg har en kalender som viser hvor jeg skal hver dag. Kvelden før befaringene går jeg gjennom sameiene og borettslagene jeg skal besøke dagen etter. Jeg liker å være forberedt sånn at jeg kan svare på de spørsmålene jeg ut fra de opplysningene har fått i forkant forventer skal komme. Selve reisingen er heller ikke noe stort problem. Jeg bor i Oslo og når jeg har befaringer her, starter arbeidsdagen kl. 06.30. Må jeg til Innlandet drar jeg hjemmefra kl. 05.00. Skal jeg enda lengre flyr jeg.

Når det går så mye tid til reising blir det kanskje veldig lange arbeidsdager litt for ofte?

– Nei, faktiske ikke. TT-Teknikk, som eier Power Clean, er en god arbeidsgiver og har ordninger som gjør at vi får kompensert for den ekstra tiden vi jobber i perioder. Vi er gode på å organisere arbeidet og gjennomsnittlig jobber jeg en helt normal arbeidsuke.

Velstyrtplanen

LES OGSÅ

Spesialist på avløp

De første årene i Power Clean var Ole prosjektleder for rørfornying. Denne delen av selskapet ble solgt og Ole havnet i en rolle som ansvarlig for befaring på ventilasjon og avløp. Var det utfordrende å lære seg ventilasjonsfaget?

– Nei, jeg har alltid hatt lett for å lære meg nye fag. I Power Clean har vi mange sterke fagpersoner og Kim Hannevig, teknisk leder i Power Clean Ventilasjon, er et unikum på ventilasjon. Jeg har lært mye av han og spør fremdeles Kim ofte om råd for å kunne gi kundene så god veiledning som mulig.

Med så mange befaringer i norske sameier og borettslag bak seg er det kanskje noen spørsmål og utfordringer som Ole oftere møter på enn andre?

– Det er en del ting som går igjen, bekrefter han. – Mange er opptatt av pris og siden det er jeg som selv priser jobbene, kan jeg gi dem en god pekepinn på dette under befaring. Det er også vanlig å være opptatt av om det vil bli mye søl under utførelse av jobb og ikke minst hvordan vi organiserer dette med adkomst til alle leiligheter. Dette har vi svært gode rutiner på og de fleste blir beroliget av svarene vi gir. For ventilasjon er det en ting vi ofte ser som skaper problemer; at kjøkkenventilatorer er koblet på fellesanlegg som ikke er beregnet for dette. En av fordelene med å bruke oss er at vi alltid leverer en avviksrapport som viser hvilke leiligheter uregelmessigheter opptrer i slik at sameiet eller borettslaget kan varsle beboeren og få ordnet opp i dette.

Fra rørlegger til pilot

Etter grunnkurs i teknisk tegning og gjennomført rørleggerutdannelse, jobbet Ole i 11 år som rørlegger. Etter dette var han vedlikeholdssjef i 11 år før han reiste til USA og tok flyverutdannelse. Her jobbet han som flyver før turen gikk tilbake til gamlelandet og Power Clean. Med rundt 10 år bak seg i de tidligere jobbene er det et naturlig sted å avslutte å spørre om det nå nærmer seg slutten også i Power Clean?

– Nei, kommer det kontant. – Jeg trives svært godt i jobben min og har ingen planer om å gjøre noe annet enn å hjelpe mennesker i norske sameier og borettslaget med å fungerende avløpsrør og ventilasjonsanlegg.