Å endre måten vann til både oppvarming og tappevann varmes opp på er et av de mest effektive midlene for å redusere energiforbruk.

Den mest lønnsomme investeringen boligselskap kan gjøre

En gjennomgang av sameier og borettslag som har søkt investeringsstøtte fra Enova viser at boligselskapene potensielt kan få igjen 43 kroner for hver krone de investerer i energikartlegging.

I den første bolken med søknader om investeringsstøtte fra Enova som ble innvilget, var det 18 sameier og borettslag som samlet fikk tilsagn på over 60 millioner koner. Hvert boligselskap fikk i gjennomsnitt over 3,3 millioner i tilsagn.

1100 kroner per enhet

For å sikre at tiltakene det søkes tilskudd før faktisk er støtteberettiget, er det viktig å gjennomføre en energikartlegging. Gjennom en energikartlegging får du en oversikt over hvor mye energi tiltakene sparer. Dette er viktig for å kunne dokumentere at dere når grensen på 20% energiforbedring som er et krav for å få investeringsstøtte.

I samarbeid med partnere har Velstyrt formidlet tilbud på energikartlegging til 55 sameier og borettslag i Norge. I snitt ligger kostnaden for energikartlegging på 1096 kroner per enhet i disse tilbudene. Dette er inkludert moms og kartleggingsstøtte fra Enova.

Ekstremt lønnsomt

Om boligselskapene som fikk tilsagn på tilskudd i første runde fra Enova hadde benyttet seg av våre partnere, ville totalkostnaden for energikartlegging for dem i gjennomsnitt være kr. 77.716. Når vi vet at snittet for tilsagn for disse selskapene var kr. 3.342.815, betyr det at hver eneste krone brukt på energikartlegging, gir 43 kroner tilbake om prosjektene gjennomføres innenfor rammene til Enova.

Skal dere gjennomføre prosjekter de neste årene? Vurderer dere å bytte vinduer eller tak, etterisolere fasader, endre varmekilder eller installere solceller? Om svaret er ja på ett eller flere av disse spørsmålene, bør dere gjennomføre energikartlegging.

For mer informasjon om energikartlegging, fyll ut og send inn skjemaet nedenfor.