Dyr strid om kjæledyr

Kjæledyr kan dessverre ofte vare en kilde til konflikter i sameier og borettslag. Stub borettslag i Sandefjord har hatt en langvarig konflikt med et samboerpar der stridens kjerne er hunden de har i leiligheten. . Partene har møttes både i tingretten og lagmannsretten. Begge rettsinstansene ga samboerparet fullt medhold og den foreløpige enden på saken er at borettslaget har betalt kr. 822.153 til samboerparet. Borettslaget vil ikke si om de anker saken videre.
Uansett hva som skjer videre i denne saken håper vi at den kan stå som lærdom for alle som bor i sameier og borettslag. Å ta en konflikt til retten garanterer ikke at resultatet blir som saksøker vil og det kan fort koste mye penger.

Kilde: Sandefjords Blad

Prisøkninger på renovasjon

Renovasjon og avfallshåndtering er viktig for at hverdagen skal foregå så normalt og smertefritt som mulig. Pris og praksis for hvordan renovasjonen utføres varierer fra sted til sted. Trenden er som på mange andre områder i samfunnet at prisene varierer mer enn før og da etter forbruk. Har du mye søppel, stiger prisene. I Salten har politikerne endret gebyrstrukturene for å reflektere dette og mener at de nå får en prismodell som gjenspeiler kostandene ved å levere mye restavfall.

Kilde: Avisa Nordland

Tvangssalg av leilighet

Upassende oppførsel fra en leilighetseier gjør at borettslaget nå kan tvangsselge leiligheten hennes, sier Borgarting lagmannsrett. De bekrefter dermed dommen som Follo tingrett avsa i 2019. Kvinnen det gjelder skal ifølge retten ha påført andre beboere store belastninger i form av utskjelling, tilkalling av politi og støy.

Kilde: Østlandets Blad