Eie eller leie?

Ladeløsninger for elbil er noe de aller fleste sameier og borettslag må forholde seg til etterhvert som biler med elektriske drivlinjer erstatter fossilbiler. For mange boligselskap medfører dette potensielt store utgifter siden sikker og effektiv lading av elbiler krever at den elektriske infrastrukturen er av god kvalitet. De siste årene har det vokst frem selskap som tilbyr å ta denne kostnaden, mot at sameiet eller borettslaget leier infrastrukturen og beboere som har elbil leier ladeboksene. Det virker attraktivt å slippe en stor engangskostnad, men vet du hva du faktisk binder deg og boligselskapet ditt til når dere inngår en avtale av denne typen?

De som tilbyr utleie av infrastruktur og ladebokser, er i all hovedsak selskaper som er eid av de store strømselskapene. Denne tjenesten krever mye kapital og for at de skal tjene penger, må de beholde kundene i mange, mange år. Derfor opererer de ofte med avtaler med mange års bindingstid og/eller utkjøpsklausuler som gjør at boligselskapet kan risikere å måtte betale store beløp for å komme seg ut av avtalene.

I tiden fremover skal vi i velstyrt​.no gå gjennom avtalevilkårene til disse selskapene. Dette gjør vi for å vise dere hva det faktisk er dere binder dere til når dere signerer en av avtalen med en av disse.

Har du eller ditt boligselskap spørsmål om denne type avtaler eller har erfaringer dere vil dele? Ta kontakt med oss på post@​velstyrt.​no.

OHMIA

Først ut er Ohmia Charging. Dette er et relativt nytt selskap som er eid av kraftgiganten TrønderEnergi, som igjen er eid av kommuner i Trøndelag. TrønderEnergi er som de fleste andre kraftgiganter involvert i både produksjon og salg av kraft og er blant annet involvert i en rekke prosjekter for utbygging av vindmøller.

HVORDAN FUNGERER DET?

Om boligselskapet ditt inngår en avtale med Ohmia, står de for kostnadene knyttet til installasjon og oppgradering av infrastruktur. Boligselskapet betaler ingenting og beboere som vil ha ladestasjon inngår egen avtale om dette. De betaler da en oppstartskostnad og et fast månedsbeløp for lading. Denne kostnaden er basert på hvor mye du forventer å kjøre i løpet av et år og kan justeres underveis.

PRIS

Poenget til selskapene som tilbyr å finansiere infrastrukturen for ladeløsninger i sameier og borettslag, er at dere skal slippe å ta en stor kostnad ved installasjon. Derfor vil Ohmia og de andre selskapene være klart billigst over kort tid. Over lengre tid endrer bildet seg og etter at det har gått tre år, har månedskostnadene som Ohmia opererer med gjort at mye av det du tjente på å slippe å betale for installasjonen, er betalt inn i rater.

Nøyaktig hvor lang tid det tar før det blir billigere å kjøpe og eie infrastruktur og ladebokser selv fremfor å leie, avhenger av hvilke behov dere har og hvilke løsninger dere velger. Vi har laget et eksempel der du som eier av en Nissan Leaf vil spare kr. 395 per måned fra måned 44 ved å bestille ladeløsninger gjennom oss i stedet for å leie fra Ohmia.

I Ohmias vilkår for sluttbrukere står det i punkt 9.2 at selskapet står fritt til å sette opp prisene med en måneds varsel. Om du bruker ladeboksen etter at prisøkningen er trådd i kraft, har du etter avtalen akseptert prisøkningen. I realiteten har du ikke noe annet valg enn å akseptere økningen om du vil ha hjemmelading siden Ohmia har enerett på å tilby ladetjenester i boligselselskapet ditt.

EKSKLUSIVITET

Når et sameie eller borettslag inngår avtale med Ohmia, gir de dette selskapet enerett til å levere ladetjenester på parkeringsplassene i boligselskapet. Dette betyr at alle beboere må forholde seg til Ohmia som leverandør og ikke kan velge sin egen løsning.

Dette forholdet er regulert i punkt 21. i avtalevilkårene til Omhia.

BINDINGSTID OG OPPSIGELSE

Hvor lenge avtalene og dermed eksklusiviteten varer, varierer fra avtale til avtale. Vi har sett avtaler med alt fra 3 til 7 års varighet. Etter at bindingstiden er over, kan avtalen sies opp etter strengt definerte krav i punkt 11. i avtalevilkårene.

Avtalen kan kun sies opp om 2/3 av de som har ladeboks skriftlig bekrefter at ønsker å si opp sine avtaler. Dette gjør at sameiet eller borettslaget i realiteten er bundet opp av et kvalifisert flertall av de som har et personlig kundeforhold til Ohmia (punkt 11.1)

Sier dere opp avtalen før bindingstiden er over, må  dere betale et vederlag (punkt 11.2). Gjør Ohmia det samme, trenger de ikke betale noe som helst (punkt 11.4).

OPPHØR AV AVTALE

Punkt 12 i Ohmia sine alminnelige vilkår regulerer hvordan avtalen mellom dere og dem kan opphøre.

I punkt 12.1 ser vi igjen at det kreves 2/3 flertall blant de som har ladebokser fra Ohmia for at sameiet eller borettslaget skal kunne komme seg ut av avtalen.

Punkt 12.2 definerer hva dere må betale for infrastrukturen om dere velger å la avtalen opphøre etter endt avtaletid. La oss si at sameiet du bor i inngår en avtale med Omhia med en bindingstid på tre år. Ohmia tar installasjonskostnaden på kr. 500.000. Når avtalen er utløpt, får dere valget om enten at Omhia kommer og graver opp anlegget eller at dere kjøper det ut. Prisen for anlegget blir da kr. 500.000 – (3÷20×500.000) = kr. 425.000. Det anlegget som skulle være gratis viser seg altså å koste mye penger den dagen dere velger å gå for en annen løsning, selv etter at brukerne har betalt faste månedsbeløp gjennom hele avtaleperioden.

Kostnaden for å kjøpe ut infrastrukturen synker med 1/20 per år, men kun i ti år. Velger dere å si opp avtalen etter 15 år, må dere altså fremdeles betale Ohmia halvparten av det beløpet de beregnet verdien av installasjonsarbeidet til å være da avtalen ble inngått.

EIERSKAP

Om ditt boligselskap inngår avtale med Ohmia, er det de som eier alt av utstyr og også rettighetene til det. I både vilkårene for boligselskap (punkt 20.2) og vilkårene for sluttbruker (16.4) står det at Ohmia kan bruke produksjonsdata – informasjon om f.eks. dine ladevaner – til markedsføringsformål. De står også fritt til å selge avtalen videre til et annet selskap etter punkt 18.1 i sluttbrukeravtalen og punkt 23.4 i avtalen for boligselskap.

RETTFERDIG LADING?

Ohmia hevder at tjenesten de tilbyr legger til rette for rettferdig lading fordi det kun er de som har ladestasjoner som betaler for installasjon, vedlikehold og bruk. Ved første øyekast høres dette fornuftig. Før dere inngår en avtale med Ohmia, er det uansett viktig at dere setter dere inn i avtalevilkårene og avgjør om dette er noe dere er komfortable med.

Avtalevilkårene til Ohmia sier blant annet at:

  • Ohmia har enerett på å tilby ladestasjoner hos dere.
  • Ohmia kan øke prisene på lading med en måneds varsel.
  • Etter en periode vil det å være kunde hos Ohmia bli langt dyrere enn om dere som har elbiler eier utstyret selv.
  • Om dere sier opp avtalen, må dere enten kjøpe ut utstyret til forhåndsdefinerte priser eller installere nytt for egen regning etter at Ohmia har fjernet utstyret de eier.
  • Ohmia kan fritt si opp avtalen, også innenfor bindingstiden. Om dere vil gjøre det samme, må dere betale erstatning.
  • Ohmia kan fritt overdra eller selge avtalen til andre. Dere må ha skrifltig tillatelse fra dem for å gjøre det samme.