Ohmia vs. Velstyrt – Prissjekk

Oppstartskostnaden til Ohmia er på kr. 4990 for hver beboer. Månedskostnaden varierer og for å få frem et riktig prisbilde tar vi derfor utgangspunkt i at du har Norges meste solgte el-bil, Nissan Leaf. Leaf sin 2019-modell med et batteri på 62 kWh har ifølge elbil​.no et forbuk på 18 kWh per 100 km. Kjører du inntil 12.000 km år betaler du kr. 649 per måned til Omhia. Kjører du inntil 20.000 km per år betaler du kr. 749 per måned. Kostnaden for deg som Nissan Leaf-eier blir da kr. 12.778 det første året for 12.000 km og kr. 13.978 for 20.000 km.

Om boligselskapet skal eie infrastrukturen selv, påløper disse kostnadene:

  • Utbygging av infrastruktur
  • Kjøp og installasjon av ladeboks
  • Lading
  • Administrasjon

Pris for utbygging av infrastruktur varier. I velstyrt​.no har vi levert mange hundre tilbud til norske sameier og borettslag. Gjennomsnittsprisen for utbygging av infrastruktur i disse tilbudene er kr. 4004 per enhet. Ladeboksene vi fører har en anbefalt utsalgspris på kr. 17.990 inkludert moms og installasjon. Ladekostnadene vil avhenge av strømpris. Om vi tar utgangspunkt i snittprisen på strøm til forbruker siden 1.1.2012 – 93,6 øre per kWh og et forbruk på 18 kWh per 100 km, vil ladekostnadene for 12.000 kilometer være på kr. 2224. Da har vi lagt inn et svinn i form av effekttap på 10%. Administrasjonskostnadene for dette vil være kr. 820 per år ved å bruke Fortum Charge & Drive, som er det systemet vi anbefaler.

Totalt vil kostnadene for det første året være 4004 + 17.990 + 2224 + 820 = Kr. 25.038.

Vi ser at på kort sikt er Ohmia klart mest prisgunstig. Hva skjer om vi utvider perioden til å gå over 3 år i stedet for 1?

Ohmia vil fremdeles koste kr. 4990 i oppstart og kr. 649 per måned for opp til 12.000 km. Over en periode på 36 måneder blir dette totalt kr. 28.354.

Over den samme perioden vil vår eieløsning koste 4004 + 17990 + (2224×3) + (820×3) = Kr. 31.126.

Etter tre år er Omhia fremdeles best i pris. Det fortsetter de å være til det er gått 43 måneder. Fra måned 44 endrer bildet seg da månedsbeløpet du betaler til Ohmia da har tatt igjen det du betalte for infrastrukturen som du selv eier.

Fra og med måned 44 blir tjenesten fra TrønderEnergi kr. 395 dyrere per måned enn vår løsning hvor sameier eller borettslaget eier infrastrukturen og du selv eier ladeboksen. Årlig blir dette kr. 4744 per beboer som har ladeboks.