Ut året er det mulig å få ekstra mye pengestøtte for sameier og borettslag i Oslo som skal bytte vinduer.

Ekstra høye tilskudd ut 2023

Planlegger dere å bedre isolasjonen eller bytte vinduer og dører? Vurderer dere å installere solceller på taket? Klima- og energifondet i Oslo tilbyr ut 2023 ekstra høye tilskuddsordninger for denne type tiltak.

De økte tilskuddene er en del av satsingen til klimaetaten i Oslo gjennom klimatilskudd​.no om å hjelpe sameier og borettslag i kommunen med å få mer energieffektive bygg. Fristen for å søke tilskudd med de økte rammene går ut ved nyttår. Men, dere trenger ikke å gjennomføre tiltakene i 2023. Så lenge dere har fått tilsagn om tilskudd holder det å gjennomføre tiltakene ett år etter tilsagnet for å beholde støtten dere har fått innvilget.

Det starter med et tilbud

For å søke tilskudd må dere ha pristilbud å vise til. Dette tilbudet skal inneholde både pris på det dere skal gjøre og informasjon om hvilken effekt dette vil ha. Om vi bruker bytte av vinduer som eksempel så er det knyttet krav til U‑verdi for å få støtte. Denne verdien angir hvor godt vinduene isolerer varme og må oppgis på søknaden for at den skal kunne innvilges.

Om dere planlegger å gjennomføre tiltak som dere tror kvalifiserer til tilskuddsordningene som har ekstra høye tilskudd ut året, gjør dere lurt i å hente inn ett eller flere pristilbud. Dette kan dere enten gjøre selv eller ved å bruke Velstyrthjelpen. Dette er en gratistjeneste der vi hjelper dere med å hente inn pristilbud. Vi sørger for at dere blir kontaktet av håndverkere som både kan faget sitt og kjenner kravene som må oppfylles for at dere skal bli innvilget tilskudd fra Klimaetaten.

Dere kan få hjelp til å hente inn tilbud ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor.

Relatert

Millondryss til sameier og borettslag i Oslo