Elbil

Elbiler er som internett kommet for å bli og selv om de både er billige i innkjøp og drift og ikke slipper ut miljøgasser under kjøring, finnes det utfordringer også med biler med elektrisk drivlinje. Rekkeviddeangst er blitt et begrep som de aller fleste ferske elbileiere har kjent på og konseptet med at det ikke bare er å svinge innom bensistasjonen for å fylle tanken fullt opp, er nytt for de fleste av oss. Disse utfordringene er imidlertid enkle å løse og mange av de virkelig store aktørene innen blant annen olje, strøm og biler jobber knallhardt for å vinne konkurransen om å fylle bilen din med energi.

Hva har dere behov for – i dag og om 10 år?

Noe av det viktigste dere trenger å gjøre i sameiet eller borettslaget før dere velger å utbedre den elektriske infrastrukturen sånn at den er klar for sikker lading av elbiler, er å definere behovet. Mange av de vi er på befaring hos ytrer ønske om enten at hver plass har en stor mengde strøm kun til bruk på denne plass eller at hele parkeringsanlegget har nok strøm til at alle kan lade samtidig.

Dette kan høres ut som en god og fremtidsrettet løsning, men vil i de aller fleste tilfeller føre til en enorm overkapasitet og langt større kostnader enn det som er nødvendig, både for boligselskap og sluttbruker.

Fremveksten av elbiler skaper økt etterspørsel etter elektrisk kraft og hjemmelading stiller større krav til levering av strøm til der folk bor. For å unngå overbelastning og sikre at strømmen blir brukt jevnt gjennom hele døgnet, kommer myndighetene til å innføre effekttariffer. Dette betyr kort sagt at om du bruker mye strøm over kort tid, må du betale mer for strømmen enn de som bruker den samme mengde strøm over kort tid. For elbillading betyr dette at å lade bilen fullt opp over kort tid er noe du ikke kan påregne vil skje hjemme.

I tillegg til at det kommer til å bli dyrt å lade elbilen fort, gjør begrensninger i bilene at det for de fleste ikke er aktuelt å lade opp bilen fullt og fort hjemme. De fleste omborladerne, som er det som sitter i bilene som gjør det mulig å lade hjemme, har en kapasitet som ikke overstiger 7,2 KW. Dette betyr at en bil som Volkswagen e‑Golf, med et batteri på 35,8 KW og en ombordlader på 7,2 KW ikke kan lades på mindre enn fem timer på annet enn hurtigladere.

Lad mindre, men oftere

Når det både er dyrt og teknisk vanskelig å lade elbilen fort og fullt hjemme, blir løsningen å lade mindre, men oftere. Konseptet med å fylle full tank må vike for ideen om å fylle etter hvor mye du kjører hver dag. Med dette som utgangspunkt kan vi se på løsninger som ivaretar hensyn til både økonomi, tilgjengelighet og kapasitet.

LADING I SAMEIER OG BORETTSLAG

Liste over alle elbilmodeller som solgte over tusen eksemplarer i Norge i 2019. Tesla er ikke med på listen.

MODELLANTALL
Volkswagen e‑golf9198
Nissan Leaf6127
Audi e‑tron5377
BMW i34851
Hyundai Kona3451
Jaguar I‑PACE3080
Hyundai IONIQ3037
Renault Zoe2090
Opel Ampera‑e1057

Kilde: elbil24​.no