Oscarsgate 33 i Oslo er en av mange bygninger Murmester Halimi har rehabilitert fasaden på.

En støttepilar for fasader

I tyve år har Ramadan Halimi jobbet med å rehabilitere fasader i Oslo og omegn. Nå har den driftige håndverkeren tatt steget over i en ny bransje ved å slå selskapet sitt sammen med et tømrerfirma.

Intervju med Ramadan Halimi, Murmester Halimi AS.

Ved innledningen til det nye årtusenet startet Ramadan Halimi i murbransjen. I løpet av fem år jobbet han seg opp fra å være hjelpemann til å bli prosjektleder. Da var han moden for å ta med seg lærdommen fra BI og starte for seg selv:

– Jeg brukte en del år på å finne ut av hva jeg skulle bli når jeg ble stor, forteller Halimi. – Jeg gikk på BI og det var naturlig for meg å jobbe med økonomi. Samtidig likte jeg håndverkerfaget og da jeg startet for meg selv fikk jeg muligheten til å kombinere disse to fagene.

Ny partner i ny bransje

De drøye 15 år som er passert etter at han startet sitt første firma, Oslo Murmesterbedrift AS, viser at det var en klok avgjørelse å starte for seg selv. Oslo Murmesterbedrift AS ble solgt til en pris Halimi var fornøyd med og selskapet han startet opp i etterkant av salget, Murmester Halimi AS, er nå slått sammen med det som var Francke Bygg AS.

– Fagene våre har en del fellestrekk som gjør at det var naturlig for oss å finne en entreprenør å slå seg sammen med, forklarer Halimi. – Ved å ha mer og bedre kompetanse internt kan vi tilby et større tjenestespekter til kundene våre og dermed gjøre en bedre jobb for dem.

Murmester Halimi AS er spesialister på fasade- og piperehabilitering. Sistnevnte er det ikke så mange jobber innen og grunner er enkel:

– De aller fleste pipene ble rehabilitert mellom 2012 og 2015. – Fasaderehabilitering vil det alltid være nok av oppdrag innen siden dette må gjøre med intervaller på 10–15 selv om du gjør en grundig jobb.

Velstyrtplanen

LES OGSÅ

Utfør rehabilitering jevnlig

En fasade skal stå imot vær og vind og det vil alltid oppstå slitasje her. For å unngå store ødeleggelser som kan føre til svært dyre rehabiliteringsjobber, er det viktig at rehabilitering skjer jevnlig:

– Vi opplever dessverre ofte at styrer i sameier og borettslag velger å utsette rehabiliteringsjobber som burde vært utført, fortsetter Halimi. – På grunn av kostnader velger de enten å la være å gjøre jobben eller kun å utføre deler av den. Dette fører til både økte kostnader og mer sjenanse for beboerne. Når du kun utfører deler av jobben, vil hver enkelt del bli dyrere. Mye av kostnadene knyttet til rehabilitering er for eksempel knyttet til rigg, som inkluderer blant annet stillas, brakker og veisperringer. Når du deler opp arbeidet må du betale for dette flere ganger. Det betyr også at det oftere vil være for eksempel stillaser og avsperringer i gårdene, som igjen medfører sjenanse for beboerne.

Utfør rehabiliteringen samlet

Det viktigste rådet Ramadan Halimi kan gi til medlemmer av styrer i sameier og borettslag, er altså å ikke utsette nødvendig vedlikehold.

– Styret har en sentral rolle i sameier og borettslag. I noen styrer sitter det mennesker med fagkunnskap som vet hvor fordyrende det kan være å utsette enten all eller deler av en rehabiliteringsprosess. Andre styrer har ikke denne kunnskapen og ser kun på kostnadene ved gjennomføring av jobben. Et annet viktig poeng er at en rehabiliteringsjobb ofte inkluderer flere firmaer. Om alle skal utføre sitt arbeid til ulik tid, påløper det kostnader for alle firmaene til rigg. Det er mye å spare på å utføre all jobben samlet, selv om jeg forstår at det kan være snakk om store beløp å betale der og da.

Murmester Halimi holder til i Oslo og over 90% av jobbene utføres der. Er det noe i bransjen hans som er spesielt for Oslo?

– Ja, i Oslo har vi for eksempel Byantikvarens gule liste. De bygningene som er på denne listen er under vern og det stilles strenge krav til at fasadeendringer. Her må du passe på både at utseende ikke endres og at det brukes riktig materiale. Dette har vi lang erfaring med og gode rutiner på, avslutter Halimi.