Etterisolering av yttervegger er et av tiltakene som sammen med andre kan utløse investeringsstøtte fra Enova.

Energikartlegging er nå gratis i Oslo

Enova har en stund tilbudt en tilskuddsordning der sameier og borettslag kan få dekket 50% av kostandene ved energikartlegging. Nå har Oslo kommune kunngjort at de lanserer sin egen tilskuddsordning som også dekker 50% av kostnadene. Dette betyr at sameier og borettslag i Oslo nå kan få gjennomført gratis energikartlegging!

Energikartlegging er nøkkelen til å få investeringsstøtte fra Enova. Investeringsstøtte gir sameier og borettslag muligheten til få dekket 30% av kostnadene ved tiltak som bytte av vinduer, etterisolering, endring av varmekilder og installasjon av solceller.

Ingen kostnad

Selv om Enova har tatt omtrent halvparten av kostnaden med energikartlegging, har boligselskapene allikevel måtte betale relativt store summer for å få gjennomført kartleggingen. Med den nye ordningen har alle sameier og borettslag i Oslo nå muligheten til å få gjennomført energikartlegging gratis.

Hvordan får vi gratis energikartlegging?

Utgangspunktet for ordningen som Oslo kommune har lansert, er at alle sameier og borettslag får støtte. Det er noen formkrav som må dekkes og ting må gjøres i riktig rekkefølge. Det stilles også krav til leverandøren av energikartlegging for å få utbetalt støtte.

Velstyrt har siden investeringsstøtten ble lansert tilbudt en tjeneste dere vi hjelper sameier og borettslag med å søke støtte til og få gjennomført energikartlegging. Dere som vil ha gratis energikartlegging kan bruke denne tjenesten, som er helt gratis.

For å få hjelp til gratis energikartlegging, fyll ut og send inn skjemaet nedenfor.