Profesjonell vask av fellesområder øker trivselen og sørger for at ikke trapper og oppganger forfaller.

Få gratis vask av fellesområder i én måned!

Sameier og borettslag som i dag ikke har fast avtale med renholdsfirmaer får nå muligheten til å få prøvd ut vask av fellesområder – gratis! Alle som vil får én gratis vask sammen med et tilbud om jevnlig renhold. Ett heldig boligselskap får gratis ukentlig vask i en hel måned!

Mange sameier og borettslag har i dag avtaler med renholdsbyråer som sørger for at fellesområder som trapper og oppganger blir vasket og ryddet med jevne mellomrom. Jevnlig renhold øker trivselen og kan i noen tilfeller også være med på å øke verdien på boligene.

Mange gjør jobben selv

Det finnes fremdeles en del sameier og borettslag som velger å gjøre jobben selv. Jobben med å vaske trapper og oppganger går da gjerne på rundgang mellom beboerne. For noen fungerer dette bra, mens for andre skaper det problemer og interne konflikter da ikke alle kan, vil eller har muligheten til å utføre tilfredsstillende arbeid.

Kjøper tjenester de ikke vet kvaliteten på

Når et boligselskap i dag skal engasjere et renholdsbyrå, skjer dette vanligvis gjennom at byrået kommer på befaring og gir en pris som boligselskapet aksepterer. Dette er en vanlig måte å kjøpe tjenester på, men den inneholder to utfordringer: For boligselskapet er problemet at de ikke vet noe om hva slags kvalitet renholdsbyrået vil levere for dem. For renholdsbyrået er utfordringen at de må prise tjenesten ved å estimere hvor lang tid be vil bruke på arbeidsoppgavene.

Prøv profesjonelt renhold – gratis

For å hjelpe både boligselskap og renholdsfirmaer med å få nok informasjon til at de kan inngå renholdsavtaler som begge parter er fornøyd med, gir vi nå sameier og borettslag som i dag ikke har faste avtaler på renhold av fellesarealer muligheten til å prøve dette gratis.

Når du fyller ut og sender inn skjemaet nedenfor, blir du kontaktet av oss i Velstyrt. Vi henter inn informasjon om bygningene deres og hva som skal gjøres. Denne informasjonen deler vi med våre partnere på renhold. En av disse kontakter dere og avtaler tid for befaring. I etterkant av befaringen gjennomfører partneren én gratis prøvevask for alle som melder interesse og én ukentlig vask i fire uker for ett boligselskap som vi trekker ut.

Dere forplikter dere ikke til noe gjennom å sende ut og fylle inn skjemaet. Avtale om befaring og gratis vask skjer gjennom samtaler i etterkant av at dere melder interesse.

Vilkår og betingelser

Tilbudet om gratis vask gjelder kun for sameier og borettslag som i dag ikke har faste avtaler på renhold. Tilbudet gjelder kun for boligselskap som mottar nyhetsbrevet vårt Velstyrtposten og i de områdene vi har partnere som er med på kampanjen.

Endelig avklaring på om boligselskapet deres kvalifiserer til gratis vask får dere etter at dere har registrert interesse.