Velstyrt hjelper sameier og borettslag med å få de beste prisene på oppussings‑, vedlikeholds- og installasjonsarbeid.

Få hjelp med vedlikeholdet

Har dere planer om å gjennomføre vedlikeholdsarbeid eller installere nye anlegg? Har dere behov for hjelp med å sette tiltak ut på anbud eller få inn tilbud fra spesifikke leverandører? Dette hjelper vi dere gjerne med – gratis, selvsagt.

Å gjennomføre vedlikeholdsarbeid i sameier og borettslag krever mye jobb fra styret. Først skal tilstand avdekkes og behov avklares. Deretter må styret bestemme seg for hva som skal gjøres og i hvilken rekkefølge. Til sist skal det velges en leverandør som skal gjennomføre tiltakene dere har bestemt dere for å utføre.

Velstyrt har i lang tid tilbudt hjelp til planlegging av vedlikehold. Nå lanserer vi en tjeneste der vi hjelper med å hente inn pristilbud på tiltak dere vil gjennomføre.

Flere tilbud gir lavere pris

Planlegging av vedlikeholdsarbeid tar tid. Vi anbefaler derfor at dere som vet at dere har behov for å gjennomføre tiltak de neste årene starter planleggingen så fort som mulig. Vi hjelper dere gjerne med dette. Vår hjelp er alltid gratis og dere melder interesse for å få hjelp ved å fylle ut e‑postadresse og postnummer i boksen nedenfor.

Å kjøpe inn tjenester på denne måten sørger for at dere får de laveste prisene og beste vilkårene på markedet.

For å kunne hjelpe dere med å sette ut tiltak på anbud, trenger vi å vite så mye som mulig om hva som gjøres. Alt starter med en samtale på telefon eller teams. Her kartlegger vi behovene og hva dere har planlagt å gjennomføre av tiltak fremover. Basert på denne samtalen legger vi en plan for hvilke tiltak som skal legges ut på anbud og hvordan dette skal foregå.

Få hjelp – gratis!

Planlegging av vedlikeholdsarbeid tar tid. Vi anbefaler derfor at dere som vet at dere har behov for å gjennomføre tiltak de neste årene starter planleggingen så fort som mulig. Vi hjelper dere gjerne med dette. Vår hjelp er alltid gratis og dere melder interesse for å få hjelp ved å fylle ut e‑postadresse og postnummer i boksen nedenfor.