Forberedelser til befaring

For at vi skal kunne gjennomføre en kartlegging av sanitærsystemet er det viktig at dere har gjort noen få forberedelser før vi kommer.

I en blokk driftes sanitærsystemet ofte fra kjelleren. Det er her vannet varmes opp og distribueres rundt til leilighetene. Dette er det vi kaller tekniske rom. Under befaringen trenger vi tilgang til dette.

I noen gårder er stoppekraner og andre installasjoner plassert i boder og andre rom som er låst. Disse trenger vi også tilgang til får å kunne kartlegge sanitærsystemet.

Utover dette er det viktig at den som har avtalt å være tilstede fra sameiet eller borettslagets side møter opp til riktig tid og sted.