Husbanken fjerner tilskuddsordning

Husbanken har fjernet muligheten for sameier og borettslag til å søke pengestøtte til tilstandsrapporter.

Husbanken fjerner tilskuddsordning

Husbanken har i 2023 fjernet tilskudd til tilstandsvurdering for sameier og borettslag. I 2022 ble 8,5 millioner kroner utbetalt til 206 sameier og borettslag gjennom dette tilskuddet, som nå forsvinner.

Husbanken sier selv at årsaken til at tilskuddsordningen er fjernet er statsbudsjettet som ble vedtatt i fjor høst. Her ble det vedtatt relativt store endringer i rammene for tilskuddsordninger for sameier og borettslag. Det vil skje store endringer her og Enova vil for eksempel bli en av de største aktørene som tilbyr tilskudd til boligselskap. Hvilke tilskudd de vil tilby og hvilke summer det er snakk om vet vi ikke enda.

Husbanken sin nedleggelse av tilskuddsordningen for tilstandsvurdering er det første konkrete eksempelet på vedtakene som Stortinget fattet i høst. De neste eksemplene vil forhåpentligvis bli langt mer positive for sameier og borettslag. Vi holder dere oppdatert og informerer dere umiddelbart etter at de nye tilskuddsordningene blir offentlige.

Velstyrt gir støtte

Tilstandsvurderinger er viktige og i mange tilfeller nødvendige for at sameier og borettslag skal få oversikt over vedlikeholdsbehovene sine. Uten å kjenne tilstanden til bygninger og anlegg er det vanskelig å legge en god plan for vedlikehold. Uten denne informasjonen risikerer du både at du overser vedlikehold som burde vært utført og at du gjør ting i feil rekkefølge, noe som både kan gjøre vedlikeholdet dyrere enn nødvendig og skape følgeskader.

I Velstyrt synes vi det er synd at muligheten for sameier og borettslag til å få pengestøtte til tilstandsrapporter nå er borte. Det er allerede for få sameier og borettslag som har tilstandsrapporter som underlag for vedlikeholdsplaner. Uten tilskuddsordningen blir det ende færre.

For å motvirke de negative effektene nedleggingen av tilskuddsordningen fører til, vil Velstyrt i en kort periode selv dekke deler av tilskuddet som nå er borte. Dere som allerede har fått tilbud om tilstandsrapport vil få dekket hele tilskuddet Husbanken ville gitt – 50% av kostnaden. Dere som ikke har mottatt tilbud vil få dekket 25% av kostandene.

Tilbudet varer til og med 31. januar. Dere som har muligheten til å få dekket 50% av kostnadene har fått e‑post om dette. Dere som ikke har fått tilbud, men vil benytte dere av muligheten til å få 25% av kostnadene dekket av oss, kan vise interesse for dette ved å fylle ut skjemaet nedenfor.