Etter befaring får dere en oversikt over sanitærsystemet sammen med et pristilbud på årlig serviceavtale.

Etter befaring

Under befaringen går rørleggeren gjennom sanitærsystemet hos dere. Det han finner her setter han sammen i en rapport som gir dere en oversikt over hvordan sanitærsystemet er bygd opp sammen med et pristilbud på årlig serviceavtale.

Rapporten dere får etter befaring er en kartleggingsrapport. Denne viser hva slags sanitærsystem dere har og hvordan den er bygd opp. Dette er viktig for at dere skal kunne vite hvordan systemet bør vedlikeholds og hva konsekvensene kan bli om vedlikehold ikke blir utført.

Kartleggingen er ikke det samme som en tilstandsrapport. I tilfeller der det er tydelig at noe er alvorlig feil og/eller at noe holder på å bryte sammen, vil det varsles om det. For andre ting må det en nøyere granskning til for å avdekke feil, mangler og generell tilstand. Dette gjøres etter inngått avtale om årlig service.