Befaring av avløp og/eller ventilasjonsanlegg gir deg muligheten til å få vite tilstanden på anleggene.

Hva skjer før, under og etter en befaring?

Befaringene vi setter opp kommer til på ulike måter: Noen ringer vi til og tilbyr en gratis befaring, noen finner oss på nettet mens andre tar kontakt fordi de har blitt anbefalt oss av andre. Uansett hvordan befaringen kommer til, vil det som skjer videre være dette:

Befaring som utgangspunkt for informasjonsinnhenting.

  1. Vi blir enige om dato, klokkeslett og leilighet(er) for befaringen. Når dette er gjort sender vi en SMS som bekrefter det vi har blitt enige om. Når dere svarer OK på denne, regnes det som en avtalt befaring.
  2. Vi gjennomfører befaringen. Hvem som kommer til dere avhenger av hva slags tjenester dere er ute etter. Uansett hva dere ønsker befaring av, kan dere være sikre på at det alltid er fagfolk med høy kompetanse som gjennomfører befaringen.
  3. Om befaringen viser at anleggene/bygningsmassen er i god stand og dere ikke trenger å foreta dere noe, gir vi beskjed om dette under befaringer og sier takk for at dere tok dere tid til å ta i mot oss. Om befaringen skulle vise at dere har behov for tjenestene våre, sender vi dere et skriftlig tilbud.
  4. Vi tar kontakt med dere på telefon for å forsikre oss om at dere har mottatt tilbudet og sjekker om dere har spørsmål. I løpet av denne samtalen avtaler vi en videre plan for oppfølging som varer frem til dere har bestemt dere for å takke ja eller nei til tilbudet. Hvor lang tid denne prosessen tar avhenger helt av deres behov for tid til å ta en beslutning.
  5. Takker dere nei til tilbudet, sier vi takk for tiden dere har stilt til rådighet for oss. Takker dere ja, legger vi en fremdriftsplan for utførelse av arbeidet sammen med dere.
Velstyrtplanen

LES OGSÅ