Vi hjelper sameier og borettslag gjennom søknadsprosessen som gir gratis energikartlegging.

Hvordan får vi gratis energikartlegging?

I slutten av april kom Oslo kommune med nyheten om at de dekker halvparten av kostnadene for sameier og borettslag som skal gjennomføre energikartlegging. Siden Enova dekker den andre halvparten, betyr dette at energikartlegging blir gratis for sameier og borettslag i Oslo. I denne saken forteller vi dere om hvordan dere søker om denne støtten og i hvilken rekkefølge dere må gjøre ting for at søknadene skal bli innvilget.

nettsidene til Oslo kommune står det at alle sameier og borettslag kan søke støtte til energikartlegging. Men, for å få støtten må dere først ha fått innvilget støtte fra Enova. I denne tilskuddsordningen er det krav om at det må være minst 10 boenheter i sameier og borettslag som skal søke støtte. Vi har ved flere anledninger prøvd å få Enova til å endre denne praksisen, men har foreløpig ikke lykkes. Vi jobber for å få en kommentar fra Oslo kommune for om det er mulig også for mindre boligselskap å søke støtte og oppdaterer sakene våre når vi får beskjed.

Hva må vi gjøre for å få gjennomført gratis energikartlegging?

Nedenfor finner du en liste over det som må gjøres for at dere skal få gratis energikartlegging. Hjelp til å fylle ut søknadene til Enova og Oslo kommune finner du i denne artikkelen.

 1. Hent inn tilbud på energikartlegging fra en godkjent leverandør. Dette kan dere få ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor.
 2. Søk støtte fra Enova om å få dekket halvparten av utgiftene til energikartlegging.
 3. Søk støtte fra Oslo kommune om å få dekket halvparten av utgiftene til energikartlegging.
 4. Når søknadene til Enova og Oslo kommune er godkjent og dere har fått tilsagn på støtte, bestiller dere energikartleggingen fra leverandøren dere har valgt.
 5. Arbeidet starter med informasjonsinnhenting. Leverandøren dere har valgt hjelper dere med å hente inn informasjonen de trenger for å komme i gang med arbeidet.
 6. Samtidig som arbeidet med kartleggingen starter, går det ut en faktura på 50% av kostnaden. Denne må dere legge ut for og summen ligger normalt på et sted mellom kr. 100.000 og kr. 150.000. Nøyaktig sum får dere når dere mottar tilbud fra leverandøren.
 7. Når leverandøren har fått den informasjonen de trenger, gjennomføres det befaring hos dere.
 8. I etterkant av befaringen gjøres det beregninger og simuleringer innenfor rammene Enova og Oslo kommune har satt for energikartlegging.
 9. Energianalysen gjøres ferdig og rapport overleveres dere.
 10. Den siste halvparten av beløpet – det samme som i punkt 5 – faktureres dere.
 11. Dere mottar sluttrapport med prosjektregnskap fra leverandøren. Dette sender dere inn til Enova og Klimaetaten i Oslo kommune, som utbetaler hver sin del av tilskuddet dere ble innvilget

Når bør vi bestille energikartlegging?

Oslo kommune lanserte nylig tilskuddsordningen der de dekker den andre halvparten av kostandene ved energikartlegging. I september i fjor publiserte vi en artikkel der Klima- og energifondet i Oslo, som er de samme som tilbyr den nye tilskuddsordningen, hadde bestemt seg for å øke tilskuddene til sameier og borettslag. Noen få uker senere kom det beskjed om at pengene var brukt opp og at støtteordningene derfor ble avviklet.

Vi vet ikke hvor mye penger Oslo kommune har satt av til dette tiltaket. Det vi vet er at ordningen er svært populær og at det derfor er lurt å søke så fort som mulig. Når dere har fått tilsagn fra Enova og Oslo kommune, er dere sikret tilskudd så lenge kartleggingen gjennomføres innenfor tidsfristene i ordningen. Vi anbefaler derfor at alle sameier og borettslag som vil gjennomføre energikartlegging søker støtte til energikartlegging så fort som mulig.

Hvordan bestiller vi energikartlegging?

Den enkleste måten å bestille energikartlegging på, er ved å fylle og sende ut skjemaet nedenfor. I etterkant av dette kontakter vi dere for å hente inn generell informasjon om boligselskapet deres. I etterkant av dette får dere et tilbud på energikartlegging fra en av partnerne våre.