Solceller er et tiltak som kan utløse pengestøtte om regelverket for tilskuddsordninger overholdes.

Hvordan får vi pengestøtte fra tilskuddsordningene?

Hvert år deles det ut hundrevis av millioner i pengestøtte til sameier og borettslag. Summen kommer til å øke fremover da et stadig økt fokus på energieffektivisering vil utløse økte tilskudd fra myndighetene. Styrer som er oppdaterte på hvilke tilskuddsordninger som finnes og hvordan de søker på disse har muligheten til spare beboerne for store summer.

Det er tre spørsmål som styrer i sameier og borettslag trenger å vite svaret på for å være oppdatert på hva som er mulig å hente i pengestøtte fra de ulike tilskuddsorndningene som finnes:

  1. Hvem kan få pengestøtte?
  2. Hva kan vi få pengestøtte til?
  3. Hvordan søker vi om pengestøtte?

Hvem og hva

Spørsmål 1 og 2 hjelper vi med å holde dere oppdaterte med jevnlige artikler om nye tilskuddsordninger og endringer på eksisterende. Velstyrtlisten er landets beste oversikt over tilskuddsordninger for sameier og borettslag. Vi jobber nå med en oppdatering av denne og i løpet av september vil denne inneholde alle aktuelle tilskuddsordninger dere kan søke på.

Hvordan søker vi?

Det finnes mange aktører som tilbyr støtte og de har ulike kriterier. Det er ett kriterie som er spesielt viktig og som må overholdes for å få pengestøtte; at du ikke inngår en avtale før søknaden er innvilget. Det betyr at du må søke og få innvilget søknaden før du inngår avtale med leverandør eller bestiller vare.

Det er dessverre mange som ikke er klar over dette og som inngår en avtale før søknaden er innvilget. Dette fører til avslag på søknaden og at mange går glipp av pengestøtte de var kvalifisert til.

Hvordan henter vi inn tilbud?

For å kunne søke om pengestøtte må dere først innhente minst et tilbud. Det er tre ting som er spesielt viktig å huske på når dere henter inn tilbud for dette formålet:

  1. Hva trenger vi tilbud på?
  2. Tilfredsstiller tilbudene vi får kravene til nødvendig dokumentasjon?
  3. Hvordan får vi de beste tilbudene?

Spørsmål en må besvares så nøyaktig som mulig for at dere skal kunne sammenligne tilbud. Om dere for eksempel er interesserte i ladeanlegg for elbiler, bør dere ha en klar formening om hvilken ladeeffekt dere vil ha, hvordan forbruket skal faktureres og hvordan belastningen på strømnettet skal fordeles gjennom døgnet. Uten å ha besvart disse spørsmålene vil dere fort få tilbud på ulike løsninger. I stedet for å kunne sammenligne epler mot epler, må dere sammenligne epler mot sardiner og bløtkake.

Spørsmål to er viktig for å sikre at dere får den informasjonen og dokumentasjonen dere trenger for å få søknader innvilget. Et eksempel er tiltak knyttet til energieffektivisering der myndighetene krever at dere dokumenterer hvor mye energi gjennomføring av tiltakene vil spare. Uten dette vil dere få avslag på søknaden.

Høyest kvalitet til lavest pris

Når spørsmål en er besvart kan dere hente inn tilbud fra aktører som tilfredsstiller krav til nødvendig dokumentasjon som nevnt i spørsmål to. Dere er nå posisjonert til å få tilbud fra kvalifiserte aktører som er lette å sammenligne og kan velge de som gir dere mest til lavest mulig pris.

Det finnes 25.671 bedrifter som er oppført under det som heter Oppføring av bygninger. Det er nok å velge mellom og dere kan ta kontakt med de som finnes i nærheten av dere.

Velstyrthjelpen

Om dere synes det blir vanskelig å forholde seg til mange firmaer dere ikke kjenner kvaliteten og servicenivået til, kan velge å bruke vår gratistjeneste, Velstyrthjelpen. Dette er en tjeneste der vi gjennom en samtale med dere avklarer hva dere har tenkt å gjøre og når dere har tenkt å gjøre det. Vi distribuerer denne informasjonen til bedrifter i nærheten av dere som vi vet tilfredsstiller dokumentasjonskravene sånn at dere ikke går glipp av pengestøtte. De bedriftene som er interesserte i å gi dere tilbud kontakter dere direkte og dere slipper derfor å lete frem bedrifter selv.

Når dere bruker Velstyrthjelpen velger dere selv hvordan og når dere vil bli kontaktet. Om dere kun vil bli kontaktet per e‑post eller på telefon mellom for eksempel kl. 17.00 og kl. 20.00 på spesifikke datoer, blir dere kun kontatet da. Dette gir dere muligheten til å ta full kontroll over prosessen og at dere slipper å forholde dere til at bedrifter kontakter dere i tide og utide.

Dere kan registrere interesse for Velstyrthjelpen ved å fylle ut skjemaet nedenfor. I etterkant vil dere få en e‑post med forslag til dato og tidspunkt for samtale der vi snakker om hva dere har tenkt å gjennomføre av tiltak.