Infobank

Som styremedlem eller styreleder i et boligselskap har du alltid nok å sette deg inn i. Når du forvalter store verdier som du selv er med og eier, er det viktig at du har god og relevant informasjon tilgjengelig. Vi vet hvor utfordrende det kan være å finne frem til den informasjonen. I vår infobank finner du derfor fagartikler og informasjon som kan gjøre oppgavene i styrevervet litt enklere, og kanskje også mer givende.

Infobank

I vår infobank finner du fagartikler og informasjon som er spesielt rettet mot styrer i boligselskap.