For at styremøter – både fysiske og digitale – skal bli effektive, er det nødvendig med en styreleder som vet hvordan de skal gjennomføres og hvordan styrets ansvar skal forvaltes.

- Ingen vil være styreleder

Et sikkert vårtegn er at styrer i sameier og borettslag gjennomfører årsmøter og generalforsamlinger. Et nesten like sikkert tegn på at våren er i anmarsj er at valgkomiteene sliter med å finne kandidater til vervet som styreleder.

For boligselskap som opplever at det er vanskelig å finne kandidater til vervet som styreleder, kan det være smart å vurdere å hente inn en ekstern styreleder.

Kunnskap og upartiskhet

To av de viktigste tingene en ekstern styreleder bidrar med, er kunnskap og upartiskhet. Som styreleder er det avgjørende at du har kunnskap om både hvilke rettigheter og plikter styret har som fellesskap og ansvaret som hviler på hvert enkelt styremedlem.

Upartiskhet er spesielt viktig i boligselskap som rammes av konflikter. Dette kan være alt fra konflikter internt i styret til konflikter mellom beboere og styret eller mellom beboere. Konflikter skaper ofte dårlig stemning og er med på å forsure bomiljøet. En upartisk og erfaren styreleder vil kunne se betente saker og situasjoner ut fra et objektivt synspunkt og komme med gode forslag til løsninger.

Trenger dere hjelp?

Sameier og borettslag som har utfordringer med å finne kandidater til styret, kan fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. Vi kontakter dere for en prat om utfordringene dere har og jobber sammen med dere for å finne løsninger. Om dere er interesserte i å hente inn en ekstern styreleder, hjelper vi dere med dette.

Under skjemaet finner dere linker til saker som tidligere er publisert på nettsidene våre. Dette er saker som handler om eksterne styreledere og styrets ansvar. Vi anbefaler alle nye styremedlemmer å lese og sette seg inn i sakene sånn at dere er best mulig forberedt til arbeidet som ligger foran dere.

Styreproffen:

- Den høyeste stemmen er ikke viktigere enn andre

Styrets ansvar som fellesskap

Styrets ansvar for nødvendig vedlikehold.

Styremedlemmers personlige ansvar

Hvilket ansvar har jeg som styremedlem?