Marit Vea og Venstre kan få mye makt i Oslo om resultatet går deres vei. Bilde er hentet fra Venstre sine nettsider.

Jokeren i Oslo-valget

Venstre er et parti som har et solid fotfeste i Oslo. I valget i 2019 fikk partiet 5,8% og fire representanter i bystyret. Meningsmålingene viser at oppslutningen om partiet øker og et resultat opp mot og kanskje til og med over ti prosent er innen rekkevidde.

Om Venstre får et så godt resultat som i hvert fall enkelte av målingene tilsier, er sjansen stor for at de blir en del av en flertallskonstellasjon i bystyret. Målet er da å komme i posisjon i byrådet:

- Årsmøtet har vedtatt at vi skal søke makt sammen med Høyre og Miljøpartiet De Grønne, forteller bystyrerepresentant og andrekandidat ved lokalvalget i Oslo, Marit Vea. – Vi mener at de beste løsningene finnes i det liberale sentrum.

Det betyr at det ikke er aktuelt å samarbeid med for eksempel Fremskrittspartiet? – Det er veldig lite aktuelt, ja, fortsetter Vea. – Når vi mener at de beste løsningene finnes i sentrum er det naturlig at vi jobber for at partier som vi oppfatter ligger på ytterkantene får mindre makt.

Lover økt pengestøtte

I valgprogrammet for neste periode nevner Venstre sameier og borettslag i flere sammenhenger. I partiets alternative budsjett er borettslag nevnt en gang i forbindelse med eiendomsskatt og sameier er ikke nevnt i det hele tatt. Har Venstre glemt bort boligselskapene i sitt alternative budsjett?

- Nei, kommer det kontant fra bystyrerepresentanten. – I vårt alternative budsjett øker vi rammene til klima- og energifondet med 50 millioner kroner. Dette er penger som i stor grad vil gå til sameier og borettslag i form av enten nye tilskuddsordninger eller forbedringer av de gamle.

Dere har ikke noen konkrete tilskuddsordninger dere vil øke, legge til eller fjerne? – Nei, det må vi få komme tilbake til. Det beste vi kan gjør er å signalisere at vi vil øke rammene. Om og når vi kommer i posisjon skal vi sette oss ned sammen med fagmiljøene og representanter for blant annet sameier og borettslag for å finne ut av hvor pengene vil gjøre best mulig nytte.

Boligselskap viktige for å oppnå klimamål

Venstre er et parti som lenge har snakket varmt om det grønne skiftet og viktigheten av energieffektivisering. Hvilken rolle mener partiet at sameier og borettslag spiller her?

- Boligselskap spiller en helt sentral rolle her. En veldig stor andel av de som bor i Oslo bor i sameier og borettslag. Å legge til rette for at det kan gjennomføres energieffektiviseringstiltak i bygårder, blokker og terrassehus, er noe av det viktigste vi kan gjøre for både å bruke mindre energi og ikke minst for å sørge for at folk får lavere strømregninger. Vi er opptatt av å fremme løsninger som ikke gjør alt vanskeligere og dyrere, men hjelper til med å få ting gjort. Venstre mener det må være enkelt å velge de miljøvennlige løsningene. Tilskuddsordninger som sameier og borettslag kan søke pengestøtte fra er derfor viktige for Venstre.

Hvor skal pengene komme fra?

- Venstre har levert seriøse og salderte alternative budsjetter hvert eneste år i opposisjon, og vi har vist der hvordan vi ønsker å drive kommunen mer effektivt og kutte kostnader, samtidig som vi har styrket klima- og energifondet. Dagens byråd styrer kommunen for dyrt og dårlig, og uten at klimautslippene går ned i det tempoet som er nødvendig, avslutter en offensiv Venstre-representant.