Styrer i sameier og borettslag plikter å legge til rette for personer med funksjonsnedsettelse.

Kan styret nekte installasjon av automatisk døråpner?

Vi har mottatt spørsmål fra en rullestolbruker som lurer på om styret i sameiet kan nekte installasjon av automatisk døråpner i inngangspartiet. Her er loven klar på at det kan de ikke.

Av Olav Vilnes, Lovomeiendom​.no

Spørsmål

Kan styret i et sameie nekte installasjon av automatisk døråpner inn til heisrom i inngangspartiet? (rullestolbruker) Den kan åpnes fra alle leiligheter og via nøkkelboks av Hjemmesykepleien og posten og utgangsdør i utgangsetasje (ikke lås).

Dør åpner i egen leilighet, skal bekostes eier, via NAV som og skal finansiere den øvrige installasjon (alt uten kostnad for sameiet).

Svar

Nei!

Dette vil antagelig falle inn under diskrimenring i Eierseksjonslovens § 6. Styret skal legge opp til at også funksjonshemmede skal ha enkel adgang.

LES OGSÅ