Etterhvert som digitale plattformer i stadig større grad overtar for fysiske møter, er det naturlig at lovverket blir oppdatert til å tillate denne møteformen også for årsmøter og generalforsamlinger. 

Kan vi gjennomføre generalforsamlingen digitalt?

Medfører det riktighet at det ikke finnes lovverk som tilsier at vi kan avholde generalforsamling digitalt? Er regelverket opphevet uten mulighet til unntak?

Av Olav Vilnes, Lovomeiendom​.no

Innholdet i denne saken er foreldet siden regjeringen har gjort adgangen til å gjennomføre digitale årsmøter og generalforsamlinger permanent. Du kan lese mer om dette her.

Spørsmål

Vi eier hytte på fjellet og hyttegrenda vår er organisert i SA-form, og skal nå snart ha generalforsamling. Styret i hyttegrenda har innkalt til generalforsamling på et nærliggende hotell, og dersom det blir for mange påmeldte mtp. coronarestriksjoner, vil møtedeltagerne bli fordelt på tre møterom på gitte hotell og gjennomføres via Teams.

I en svarmail fra styreleder, da noen har bedt om å være med på Teams fra primærbolig og arbeidsplass, har vi fått svar om at Stortingets vedtak fra 26. mai 2020 om midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 dessverre ikke lengre gjelder og at det derfor ikke er mulig å avholde en digital generalforsamling.

Jeg lurer derfor på om det medfører riktighet at det ikke finnes lovverk som tilsier at vi kan avholde generalforsamling digitalt? Er regelverket opphevet uten mulighet til unntak?

Spørsmålet er forkortet for å anonymisere spørsmålsstiller.

Svar

Det er riktig at forskriften som ble gitt i fjor var midlertidig og gikk ut 1. november 2020. Regjeringen har sendt en innstilling til Stortinget om at forskriften gjøres permanent. Denne er ikke behandlet i Stortinget enda så regelverket for gjennomføring av generalforsamlinger i sameier og borettslag er de samme som før Covid 19 førte til midlertidige endringer i lovverket. Dette betyr ikke at det ikke kan avholdes digitale møter men kravene i Eierseksjonsloven til hvordan årsmøter skal innkalles og avholdes er de samme og gjør det vanskelig å gjennomføre alt digitalt.

Når det gjelder hvorvidt det er lov å gjennomføre generalforsamlingen som beskrevet ved at det overføreres via Teams til tre ulike møterom, er det vanskelig å gi et konkret svar på dette. Vi er i det vi kaller for et rettstomt rom der problemstillinger som dette ikke er blitt avklart.

Antagelig kommer det en avklaring av dette i løpet av kort tid. Jeg ville avventet situasjonen nå. Dersom dere ikke ønsker det og går for en digital løsning vil jeg anbefale å få bistand av for eksempel Solibo som har god erfaring i å gjennomføre alle sider ved slike årsmøter slik at det blir gyldige vedtak.

LES OGSÅ