Kartlegging av sanitærsystem gir oversikt over blant annet hvordan vannet varmes opp og fordeles i bygg.

Kartlegging av sanitærsystem

Sameier og borettslag kommer i mange former og aldre. Byggstandarder og ‑metoder er under stadig utvikling og hvordan sanitærsystemet i et boligselskap er bygd opp vil variere ut fra alder, geografi og utfører. Den eneste måten å få en oversikt over sanitærsystemet er derfor ved en befaring.

En av de største utgiftene norske forsikringsselskap har, er til vannskader. Hvert 6. minutt oppstår det en vannskade. Ved jevnlig vedlikehold kan svært mange vannskader unngås. Dette vil føre til færre skader, lavere utgifter og ikke minst mindre stress ved at du unngår å måtte utbedre skader som vannet har påført.

Kartlegging gir oversikt

I et sameie eller borettslag er det jevnlig utskifting av beboerne ved at leiligheter selges. Etter en tid er ofte flertallet byttet ut og informasjon om hva som er blitt gjort med bygget viser seg vanskelig å oppdrive.

For å kunne utføre vedlikehold på sanitærsystem, må vi først vite hvordan systemet er bygd opp. Dette finner vi ut av under befaring. I etterkant av befaringen får dere en oversikt over dette sammen med hvorfor det utstyret det har trenger vedlikehold og hva konsekvensene kan bli om det ikke blir holdt i god stand.