Årlig service på anleggene som får vann inn til leilighetene kan spare dere for mye penger.

Kjenner du rørsystemet deres?

Vet du hva slags rørsystem dere har for vann som kommer inn i leilighetene i boligselskapet? Vet du om det er riktig kalibrert, hvilken tilstand det er i og hva som kan skje om ting går galt? Om svaret er nei på noen av disse spørsmålene bør dere vurdere rammeavtale med en rørlegger.

Mange sameier og borettslag har fellesanlegg for vann som kommer inn i leilighetene. Dette kan være anlegg som sørger for at tappevann blir distribuert ut til leilighetene, oppvarming av vann og ikke minst oppvarming av leiligheter og fellesområder. Som alle andre anlegg må disse vedlikeholdes. Gjøres ikke dette, kan det oppstå forfall som kan føre til lavere effektivt og dermed dyrere drift og/eller dårligere kvalitet på vannet som distribueres rundt i bygget.

Hva er en rammeavtale?

En rammeavtale sånn som vi definerer det, er en avtale der boligselskap som har fellesanlegg for vann inn får en årlig sjekk av tilstanden. De som utfører tilstanden er rørleggere og poenget med dette er å gi dere en oversikt over tilstanden på anlegget sammen med anbefalinger om eventuelle tiltak som bør gjennomføres.

Med en rammeavtale sikrer dere at dere har kontroll på tilstanden på rørsystemene. Dette minsker sjansene betraktelig for at noe kan gå akutt galt, som ofte fører til store kostnader det ikke er tatt høyde for i budsjettene. Avtalene sørger for at dere får beskjed om hvilke tiltak som bør gjennomføres fremover for å sikre optimal drift av anleggene.

Når rør- og anlegg for det vi kaller vann inn er vedlikeholdt, minsker drifskostnadene og beboerene får så god kvalitet på vannet som anlegget gir mulighet for. Et eksempel på sparte kostnader er kalibrering av trykk i varme- og/eller ventilasjonsanlegg. Er trykket feil kan anlegget kreve mer strøm enn nødvendig og strømutgiftene øker.

Hva koster det?

En rammeavatale er relativt billig og koster som regel mellom kr. 8000 og kr. 20.000 + mva. Prisen varier ut fra antall enheter, antall tekniske rom og hvordan anlegget er bygd opp.

En rammeavtale gir dere ikke bare oversikt over tilstanden på anlegget, men også rabatter på alt fra armaturer til timespriser og rørfornying. Hvilke rabatter som gis avhenger av hvilken rørlegger dere inngår avtale med. Eksempler på noen av fordelene noen av rørleggerne vi samarbeider gir er:

  • 35% rabatt på VVS-materiell
  • 20% rabatt på rørspyling
  • Faste, garanterte priser
  • Fast kontakterperson for boligselskapet
  • Prioritert oppfølging og utrykning ved akutte behov

Disse fordelene gjelder ikke bare boligselskapet, men også beboerne. Om en av beboerene for eksempel skal pusse opp baderommet, vil boligselskapets rammeavtale kunne gi beboeren store besparelser.

Listen over fordeler er konkrete eksempler som partnerne våre gir. Ikke alle partnere gir de samme fordelene. Hvilke fordeler dere kan oppnå ved en rammeavtale avhenger av hvor dere holder til. En komplett liste over fordelene får dere ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Siden prisen på rammeavtaler varierer fra boligselskap til boligselskap, er vi avhengig av befaring for å kunne gi dere riktig pris. Dere kan registrere interesse for befaring ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. Befaring er gratis og dere forplikter dere ikke til noe som helst ved å sende inn skjeamet. Når skjemaet er sendt inn blir dere i løpet av kort tid kontaktet for å avtale tidspunkt for befaring.