Der folk bor sammen, oppstår det konflikter.

Konflikter i sameier og borettslag

Der folk bor sammen, oppstår det konflikter. Mennesker i ulike situasjoner har ulike behov og når behovene blir motstridene, blir det fort bråk. Hva kan vi gjøre for å unngå at det som starter som småkrangler utvikler seg til store og langvarige konflikter? Vi har snakket med beboere, styremedlemmer og fagfolk for å få tips om god konflikthåndtering.

I Velstyrt består mye av jobben vår å snakke med menneser som bor i sameier og borettslag. Gjennom dette får vi både spørsmål og tilbakemeldinger som vi tar på alvor. Mye av det som opptar både beboere og styremedlemmer, er konflikter som har oppstått. Konflikter mellom beboere skaper dårlig bomiljø og kan være en kilde til både frustrasjon, angst og sinne.

Konflikter i alle former

Vi har gjennom noen uker snakket med styreledere, styremedlemmer, beboere, advokater, forretningsførere og samfunnsdebattanter for å se finne eksempler på konflikter, finne ut hvordan og hvorfor de oppstår og ikke minst hva vi kan gjøre for å forhindre at det som starter som småkrangler utvikler seg til langvarige konflikter.

Gjennom dette arbeidet har vi fått høre historier om konflikter på alle nivåer; de fleste om mindre konflikter som fint kan løses om partene snakker sammen. Noen har fortalt om konflikter som har eskalert til nivåer der det er snakk om drapstrusler, sjikanering og trusler. Dette er konflikter vi har valgt ikke å foksuere på da disse representerer unntakene mer enn normalen og fordi vi ikke vil ta opp konflikter som kan eskalere om vi omtaler dem.

Hensikten med å ta opp konflikter i sameier og borettslag i en egen artikkelserie er ikke å henge ut noen eller fortelle verken styrer, beboere eller andre parter at de må ta seg sammen. Målet vårt er å belyse situasjoner som kan oppstå fra ulike synspunkt sånn at vi kan øke forståelsen for andres synspunkt og dermed bidra til konfliktløsing.

Tause boligbyggelag

De fleste vi har snakket med har vært positive til å bidra til denne artikkelserien. Unntaket har vært boligbyggelagene, som har valgt å ignorere forespørslene våre. Vi har tatt kontakt med pressekontorene til de største boligbyggelagene uten å få positiv respons.

Gjennom samtalene har vi fått konkrete tilbakemeldinger fra styremedlemmer som har etterlyst bedre kursing og oppfølging fra boligbyggelagene sine. Disse får vi dessverre ikke tatt opp med boligbyggelagene siden de ikke ville stille opp her.

Sakene

Nedenfor finner dere de seks sakene som foreløpig er publisert i artikkelserien. Klikk på bildet eller teksten for å lese sakene, som da åpnes i en ny fane i nettleseren din.

Styremedlemmer:

Bredbånd, trampoline og bobil: Eksempler på årsaker til konflikter

Styreproffen:

- Den høyeste stemmen er ikke viktigere enn andre

Om å involvere advokater i konflikter:

- Advokater er veldig flinke til å holde konflikter ved like

Advokaten:

- Styret skal forsvare alles rett mot den enkeltes ønske

Forretningsføreren:

- Dårlige avtaler og upresise vedtekter skaper konflikter

Samfunnsdebattanten:

-  Alle viktige beslutninger bør tas av eierne