Sarps­borg er hjem­met til Velstyrt, men vi leve­rer tjenes­ter over hele landet.

Kontakt oss

Har du et spørs­mål om arbeid i sameier og boretts­lag du tren­ger svar på? Vil du tipse oss om et tema vi bør ta opp eller har du lyst til å gi oss ris eller ros? Her finner du kontakt­in­for­ma­sjon til oss.

Tele­fon­numre og e‑postadresser til mennes­kene som jobber i Velstyrt

Velstyrt
v/ BergN AS
Råkil­veien 1
1710 Sarps­borg

Tele­fon: 922 08 075
E‑post: post@​velstyrt.​no

Kontakt­per­soner

Raymond Berg-Njerve
Daglig leder

Tele­fon: 922 08 075
E‑post: rn@​velstyrt.​no

Hege Berg-Njerve
Salgs­sjef

Tele­fon: 938 10 829
E‑post: hb@​velstyrt.​no

Ingvild Myhr
Markeds­sjef

Tele­fon: 458 68 678
E‑post: im@​velstyrt.​no

Linn Vero­nica Meland
Prosjekt­le­der Velstyrt­pla­nen

Tele­fon: 922 67 252
E‑post: lvm@​velstyrt.​no

Emina Kara­ha­san
Avde­lings­le­der book­ing

Tele­fon: 465 45 819
E‑post: ek@​velstyrt.​no

Rebecca Marie Stene
Møte­booker

Tele­fon: 922 09 149
E‑post: rms@​velstyrt.​no