Det finnes kun en ladeløsning som er 100% administrasjonsfri for styrer i sameier og borettslag.

Lading av elbil – helt administrasjonsfritt!

Fremveksten av elbiler har ført til at sameier og borettslag har møtt stadig nye krav om lademuligheter for elbil fra beboerne. Etter at muligheten for elbillading ble lovfestet har det vokst frem en rekke ulike ladeløsninger. Men, bare en av dem er hundre prosent administrasjonsfri for styret.

Elaway er eksperter på elbillading for borettslag og sameier. Selskapet,som er eid av Eviny og Hafslund Eco, jobber for å legge til rette for fremtidsrettet lading i sameier og borettslag. Dette gjør de ved å tilby hjelp til både installasjon og drift av ladeanlegg.

På lag med kundene

Elaway har en forretningsmodell som er tydelig, forutsigbar og uten betingelser forankret i liten skrift: De tjener penger på månedskostnaden du som disponerer ladeanlegg driftet av Elaway betaler. For tiden er dette 59 kroner måneden og det tilkommer verken påslag på strømprisen eller andre skjulte kostnader.

Når sameiet eller borettslaget eier ladeanlegget, tilbyr Elaway seg å drifte dette – helt uten kostnad for boligselskapet. Kostnaden ved drift er abonnementskostnaden som nevnt ovenfor, og bare den.

Kan Elaway drifte vårt ladeanlegg?

Det som i utgangspunktet kreves for at Elaway skal kunne ta over driften av deres ladeanlegg er at:

• dere ikke har avtale om drift med bindingstid fra en annen leverandør.
• dere har ladere fra enten Zaptec eller Easee.

Om du er usikker på om dere har bindingstid eller hvilke ladere dere benytter dere av i dag, er det bare å kontakte oss. Vi hjelper deg med å finne ut av hvordan situasjonen er hos dere.

Vi nevnte tidligere at Elaway ikke bare tilbyr driftstjenester, men også hjelp til installasjon av ladeanlegg. Elaway kan ta kostnaden ved å bygge ut infrastruktur for lading av elbiler for dere, som dere så leier tilbake. Ved denne type leie vil det være bindingstid. Gjennom Elaway kan beboerne også velge enten å kjøpe ladestasjonene selv eller å leie dem. Priser for å leie er per i dag kr. 149 per måned. I denne prisen er abonnementskostnaden på kr. 59,- inkludert.

Velg det som passer dere best

Det finnes 35.000 sameier og borettslag i Norge. Disse varierer i form, størrelse, alder og utforming. Beboerne vil  ha ulike behov ut fra livssituasjon, geografi, økonomi og alder. For Elaway er valg viktig siden mennesker i ulike posisjoner vil ha ulike behov.

Uansett hvilke behov du og boligselskapet ditt har når det gjelder lading av elbil, har Elaway et valg som passer deg og deres situasjon.