Lading i sameier og borettslag

Norske sameier og borettslag er med noen få unntak nå pliktige til å tilrettelegge for lading av elbiler. Før du kan begynne å lade bilen din hjemme, må boligselskapet sørge for at infrastrukturen er tilrettelagt for sikker lading. Første steg i denne prosessen er å definere både nåværende og fremtidige behov for kapasitet i boligselskapet. Uten å ha gjort dette, risikerer dere å bygge et anlegg som er feildimensjonert i forhold til behovene deres som dere kan måtte betale mye penger for å modifisere i etterkant.

Hvor mye strøm trenger et sameie eller borettslag for elbillading?

Mange tror at å tilrettelegge for lading av elbiler betyr at alle parkeringsplasser får en gitt mengde strøm tilgjengelig til enhver tid. Dette er en gammelsdags måte å tenke på og vil som vi tidligere har nevnt føre til sløsing av både penger og strøm. Det som betyr noe er den totale tilgangen på strøm på parkeringsanlegget og hvor mange parkeringsplasser det er der. Fordelingen av strømmen sørger ladeboksene for.

Lastestyring er et kø- og fordelingssystem som sørger for at strømmen blir utnyttet på mest effektiv måte og at behovet for strøm blir mindre.

Lastestyring er navnet på den teknologien som sørger for å fordele den strømmen som er tilgjengelig mellom de elektriske apparatene som er plugget inn. Om det er 20 KW tilgjengelig på et parkeringsområde med 10 parkeringsplasser hvor det står elbiler som alle lader, sørger lastestyringen for at det går 2 KW til hver av punktene. Når en av bilene er ferdig med å lade, frigjøres det mer strøm som fordeles til de som fremdeles lader.

Ved lastestyring fordeles strømmen til laderne med alt fra en maksimums og en minimumseffekt. Den maksimale effekten er gjerne 22 KW, som er det de fleste laderne kan klare, til 1,4 KW. Er det 14 KW tilgjengelig kan opp til 10 biler lade samtidig. Bil 11 og utover blir satt i kø og starter lading etterhvert som de andre blir ferdige.

Ladetid for ulike biler på ulik effekt

Tabellen til høyre viser hvor lang tid de mest populære elbilene i Norge bruker på å lade nok til å kunne kjøre 53 km, som vi har definert som gjennomsnittlig kjørelengde per arbeidsdag per elbil. Dette er en teoretisk kjørelengde beregnet fra et gjennomsnittlig kjøremønster, men tabellen kan brukes som et utgangspunkt over hvor mye tid som går med til lading under normale forhold. Tiden som er oppgitt under MIN er når bilen lades så raskt som den innebygde ombordladeren tillater. Tiden under MIN er på 1,4 KW, som er den minste effekten en del lastestyringssystemer gir før de setter biler i kø.

I tabellen nedenfor ser du hvor mange biler som kan lades på maksimal hastighet (satt til 7,2 KW) og minste hastighet (satt til 1,4 KW) med et lastestyringssystem. Har dere hatt befaring fra oss står det på tilbudet i etterkant hvor mange KW som vil være tilgjengelig for lading hos dere Har dere ikke ahtt befaring fra oss, kan dere bestille det HER.

KWMAXMIN
15211
30421
50736
BETALINGSLØSNINGER

MODELLMINMAX
Volkswagen e‑Golf1,2 timer6 timer
Nissan Leaf1,5 timer7,8 timer
Audi e‑tron1,1 timer9 timer
BMW i350 min6,1 timer
Hyundai Kona1,1 timer5,4 timer
Jaguar I‑PACE1,6 timer8 timer
Hyundai IONIQ1,1 timer5,2 timer
Renault Zoe *25 min6,7 timer
Opel Ampera‑e1,2 timer6,2 timer

* Renault Zoe er avhengig av 400 volt for å kunne lade. De aller fleste boliger og bygninger i Norge har 230 volt og Zoe kan derfor ikke lades på vanlige AC-ladeanlegg.

Tallene er beregnet ut fra oppgitt forbruk og batterikapasitet og om det for eksempel er kaldt ute, vil ladingen ta lengre tid. Det samme vil gjelde om du kun kjøre korte turer da elbiler bruker strøm på å varme opp batteriet.