Det er ikke lengre mulig å søke tilskudd fra Oslo kommune for energiforbedringstiltak.

Legger ned populære tilskuddsordninger

Oslo kommune legger ned støtte til energiforbedringstiltak i sameier og borettslag. De populære ordningene, der det kunne gis støtte til blant annet bytte av vinduer, legges ned fordi Enova nå har lansert en nasjonal tilskuddsordning.

Kort tid etter at vi skrev om de ekstra høye tilskuddene Klima- og energifondet i Oslo delte ut til sameier og borettslag, kom nyheten om at pengene var brukt opp for 2023. De 200 millionene som var satt av var brukt opp og det ble stopp i behandling av nye søknader.

Ny og bedre ordning

Etter at beskjeden om at at kassa var tom for 2023, var beskjeden fra Klimaetaten at de ikke visste hva som ville skje med ordningene. Nå er det altså klart at støtteordningene for etterisolering, skifte av vinduer og dører samt installasjon av solceller, avvikles.

Tilskuddsordningene til Oslo kommune avvikles fordi Enova har lansert en nasjonal tilskuddsordning for støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier. Her kan sameier og borettslag få dekket 30% av utgiftene til energiforbedrende tiltak, begrenset oppad til ti millioner kroner.

Større fleksibilitet

Tilskuddsordningene til Oslo kommune var rettet mot spesifikke tiltak som bytte av vinduer og etterisolering. Den nye tilskuddsordningen til Enova er langt mer fleksibel ved at den overlater til sameier og borettslag selv å finne ut hva slags tiltak de vil gjennomføre. Så lenge tiltakene som gjennomføres sørger for en energiforbedring på minimum 20%, kan søknader om pengestøtte innvilges.

Energikartlegging

For å vite hvilke tiltak som kan gi en energiforbedring på minimum 20%, må det gjennomføres en energikartlegging av bygningene i boligselskap som vil søke støtte. Denne prosessen kan du lese mer om ved å klikke på denne teksten.

Det er satt av en sum penger til denne tilskuddsordningen og på samme måte som Klima- og energifondet gikk tom for penger og sluttet å behandle søknader, kan Enova slutte å behandle søknader når kassa går tom.

Vi anbefaler alle som planlegger å gjennomføre tiltak som kan gi energiforbedring om å søke så fort som mulig. Hvordan du går frem for å søke kan du lese mer om her.

Relatert

En forutsetning for pengestøtte