Rettferdige leieløsninger gir sameier og borettslag muligheten til å velge det som er best for dere. Foto: Aleksandra Anzenberger.

Leie eller eie? Velg det som passer deg!

Sameier og borettslag har noen år hatt muligheten til å velge å enten eie eller leie ladeanlegg for elbiler. Det har vært mulig å leie eller eie både selve anlegget og de enkelte ladestasjonene. I Velstyrt har vi tidligere vært skeptiske til leiealternative som fantes på markedet. Nå er markedet mer modent og flere aktørerer tilbyr nå leielløsninger som står seg godt mot å eie anlegget selv.

Å få på plass nødvendig infrastruktur for ladeløsninger for elbiler i sameier og borettslag koster ofte en god del penger. For å slippe å ta denne kostnaden har derfor en del valgt å leie dette. Flere aktørerer har tilbudt denne type løsninger, som nå begynner å bli svært gode alternativer for mange.

Reell valgfrihet

Et av de største problemene vi hadde da vi publiserte denne artikkelen, var sameier og borettslag som gikk inn på denne type løsninger endte med å være mer eller mindre fanget i avtaler det er svært vanskelig å komme ut av. De siste årene har dette blitt bedre og selv om det fremdeles gjenstår aktører som stiller det vi opplever som urimelige krav for å komme ut av avtalene, skal de store og seriøse aktørene alle ha honør for at avtalene de tilbyr i dag er langt mer rettferdige overfor boligselskapet enn for 2–3 år siden.

Med dagens leieløsninger får sameier og borettslag en reell valgfrihet og trenger ikke bekymre seg for om de havner i en situasjon de ikke kommer ut av ved å inngå en leieavtale.

Leie eller eie selve ladeboksene?

Gjennom Elaway kan du som disponerer elbil velge å eie eller leie ladestasjonen din. Når boligselskapet har satt opp ladeanlegg og du har muligheten til å få montert ladestasjon på din parkeringsplass, kan du enten:

  • Leie ladestasjoner fra Elaway og betale fra kr. 149 per måned. Dette inkluderer leie og drift og det tilkommer ingen oppstartskostnad.

Eller:

  • Kjøpe din egen ladestasjon fra Elaway. Prisen for dette er per i dag fra kr. 11.900. Utover dette betaler du kr. 59 per måned for drift, som inkluderer support, fakturering og at systemene alltid er oppdatert.

Strømmen som går med til å lade elbilen din betaler du selv i begge tilfellene. Elaway tar ikke betalt i form av påslag på strømregningen din.

Hvorfor skal vi måtte velge?

Når ladeanlegg for elbiler er noe som er blitt et nødvendig behov i de fleste sameier og borettslag, tenker mange at det allitd vil lære lurt å kjøpe anlegget selv. De fleste bygninger og anlegg som er viktige for boligselskapet er selveid, så hvorfor skal ikke ladeanlegget også være det?

Hva som er best av leie eller eie avhenger av en rekke faktorer og det er ikke alltid gitt at det finnes et fasitsvar på dette. Vi har eksempel på sameier og borettslag som holder til i like bygninger rett ved siden av hverandre som har valgt ulike løsninger og begge er godt fornøyd.

Den teknologiske utviklingen fører til nyvinninger som gjør hverdagen bedre for både beboere og samfunn. Utviklingen føres samtidig ofte til behov for store investeringer for å gjøre det mulig å ta i bruk teknologien. Ladeanlegg for elbiler er et godt eksempel og solcelleanlegg er at annet som kommer til å bli stadig mer aktuelt. Når behovene for investeringer økene, er det fornuftig å se på alternative finansieringsmetoder, som er det leie i realiteten er. Ved å leie anlegget får dere muligheten til å ta det i bruk tidligere enn om dere hadde spart opp pengene selv, på samme måte som ved å ta opp et lån.

Valgfrihet oppleves som viktig

I mai 2022 ble det gjennomført en undersøkelse av Norstat der husholdninger med elbil ble spurt om hvor viktig det var at de selv kunne velge å eie eller leie ladestasjoner. 57% av de som ble spurte svarte at det var viktig at boligselskap gir dem muligheten til å ta dette valget.

Folk er forskjellige og har ulike behov. Noen har en romslig økonomi og foretrekker å eie ting, mens andre er i en livssituasjon der de ikke har muligheten til å gjøre store investeringer. Uansett om du befinner deg i en av disse situasjonene eller en et sted i mellom, vil du gjennom Elaway få muligheten til å få tilgang til ladestasjon for elbilen din. Du bestemmer selv om du vil eie eller leie den, så gjør de resten.

Vil du vite mer om hvilke ladeløsninger Elaway kan tilby deg? Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter en av deres eksperter deg i løpet av kort tid.