EL-PROFFEN er Norges største elektrikerkjede med over 180 medlemsbedrifter.

Lokal ekspertise gjennom Norges største elektrikerkjede

Med over 180 medlemsbedrifter med tilsammen over 5000 ansatte, er EL-PROFFEN Norges største elektrikerkjede. Siden oppstarten i desember 2000 har EL-PROFFEN vokst seg størst ved å bygge på stolt fagkunnskap, gode betingelser og profesjonell service.

El-PROFFEN skiller seg fra andre kjeder ved at det er medlemsbedriftene selv som eier dem. Lokale elektrikere som blir med i EL-PROFFEN beholder eierskapet til sin egen bedrift samtidig som de får eierandeler i kjeden. Gjennom denne modellen skaper vi situasjoner der det lokale eierskapet opprettholdes samtidig som fagkunnskapen og de økonomiske betingelsene forbedres ved at de blir en del av et større fellesskap.

Gode løsninger for kundene

Ved å bli en del av EL-PROFFEN blir de lokale elektrikerne en del av et fellesskap de kan støtte seg på når de havner i nye situasjoner. Når en elektriker møter en kunde som har et behov på et område de kanskje ikke har så mye erfaring fra, kan de hente inn kunnskap og erfaringer fra andre medlemsbedrifter. Da blir du som kunde aldri forsøkskanin og kan være 100% trygg på at de løsningene elektrikeren din anbefaler er velprøvd og faglig godt begrunnet.

El-sjekken hos EL-PROFFEN

I sameier og borettslag bor du tett på andre. Styret har ansvaret for at det elektriske anlegget i fellesarelaer er i god stand. Dette hjelper EL-PROFFEN årlig boligselskap over hele landet med gjennom el-sjekken, der det elektriske anlegget sjekkes. Hver beboer har i utgangspunktet ansvaret for at det elektriske anlegget i de enkelte leilighetene er i god stand. Allikevel ser vi at stadig flere styrer velger å ta denne kostnaden som en felleskostnad. Dette gjør de både fordi et dårlig vedlikeholdt elektrisk anlegg hos en beboer medfører sikkerhetsfarer for alle beboerne og fordi prisen blir langt lavere om arbeidet utføres samtidig i alle enhetene.

Vær tidlig ute!

De beste løsningene oppstår når kunden tar kontakt med elektrikerne i god tid før et tiltak skal gjennomføres. Om dere vet at dere skal gjennomføre et tiltak om et halvt år, bør dere ta kontakt med den lokale elektrikeren deres nå. Jo bedre tid elektrikeren har, jo bedre løsninger vil han eller hun finne. Prisene vil også bli lavere når det elektriske arbeidet kan planlegges i god tid og kostnaden blir i de aller fleste tilfeller lavere når elektriker involveres tidlig i prosessen.

Hovedsak:

Konflikter i sameier og borettslag

Velstyrtplanen

Velstyrtplanen:

Gratis vedlikeholdsplan for sameier og borettslag

Green Week:

Gratis kontroll av lekeplasser på Østlandet