Regjeringen har sørget for lovverket nå er oppdatert til å tillate at årsmøter og generalforsamlinger blir gjennomført på digitale plattformer. 

Lovendring sikrer digitale årsmøter

En lovendring sørger for at den midlertidige adgangen til å gjennomføre årsmøter og generalforsamlinger i sameier og borettslag nå gjøres permanent.

Av Olav Vilnes, Lovomeiendom​.no

Regjeringen har nylig gitt regler om gjeninnføring av mulighet for å avholde digitalt årsmøte etter 1. april 2021. Det er ikke gitt anledning til å utsette årsmøtet sik det ble gjort i 2020. Det må altså avholdes innen utgangen av juni hvis ikke vedtektene bestemmer annerledes.

Hvem bestemmer formen på møtet?

Styret er gitt i fullmakt å bestemme hvordan årsmøtet skal avholdes.  Hvis det er presserende å avholde årsmøtet så snart som mulig bør styret velge digitalt møte. Dersom minst to beboere som representerer minst 10% av alle skriftlig protesterer må styret avvente en avklaring på hvorvidt møtet kan avholdes fysisk.

LES OGSÅ

Hva kan de som ikke behersker digitale løsninger gjøre?

De som ikke har tilgang til eller forstår teknologien kan avgi fullmakt til noen de stoler på. En annen løsninger er at styret gir dem mulighet for å møtes i mindre samlinger som tilfredsstiller smittevernsbestemmelsene. Her kan de sitte med  felles PC eller telefonlinje. Den siste løsningen er å protestere på digital løsning med de betingelser som er nevnt.

Hva må styret passe på for at møtet skal bli gyldig?

Styret må i innkallingein gi en frist som beboere kan protestere på formen på møtet innen. Det må da gis en presisering av betingelsene for at dette skal innvilges. Innkallingen må følge vanlige frister, men også ta i betraktning mulige forsinkelser som følge av eventuelle protester. Alle vedtak må føres inn i en protokoll som må gjøres på samme måte som ved fysiske møter.

Regjeringen varslet selv om denne saken gjennom en pressemelding 26. mars.