Du trenger verken dress eller møterom for å avholde årsmøte i et sameie eller borettslag, men det må avholdes. 

Må vi som et lite sameie avholde årsmøte?

Vi er en firemannsbolig organisert som et eiersameie. Er vi forpliktet til å holde årsmøte med meldeplikt til Brønnøysund registeret?

Av Monica Bryner fra Advokatfirmaet Fløien, en del av Lovomeiendom​.no

Svar

I et eierseksjonssameie skal det avholdes et årsmøte innen utgangen av juni måned. Sameier med ni eller flere seksjoner skal registreres i Foretaksregisteret. Sameier med åtte eller færre seksjoner kan registreres i Foretaksregisteret. Det skal ikke meldes til Foretaksregisteret at det er avholdt årsmøte. Men møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

LES OGSÅ