Olje- og energiminister Terje Aasland vil gjøre det enklere for sameier og borettslag å installere solpanel på tak. Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon

Mer pengestøtte til sameier og borettslag

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem i dag av finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Budsjettet er omfattende og det vil ta en stund før alle detaljer er klarlagt og kjente, men allerede nå vet vi at sameier og borettslag får nye og støre muligheter til å få pengestøtte i 2023.

Pengestøtte til sameier og borettslag kommer i form av tilskuddsordninger det kan søkes støtte fra. Det finnes over hundre ulike tilskuddsordninger for sameier og borettslag. Disse har vi samlet i Velstyrtlisten. Her kan dere også få hjelp til å søke pengestøtte til tiltak dere skal gjennomføre.

Støtte fra ulike aktører

Ordningene har ulike formål og administeres av forskjellere aktører. Det er staten gjennom sine foretak, fylkeskommuner og kommuner som fordeler mesteparten av tilskuddene. Tilskuddsordninger fra kommuner og fylkeskommuner kommer vi tilbake til utover høsten når budsjettene blir vedtatt. Ordningene fra staten kan vi si litt om etter å ha skumlest forslaget til statsbudsjett.

Strømstøtte

Strømmen har vært rekorddyr i 2022 og politikerne har derfor vedtatt støtteordninger for privatpersoner og boligselskap. Denne støtten vil regjeringen forlenge ut 2023 med disse satsene:

  • Januar – mars 2023: 90%
  • April – september 2023: 80%
  • Oktober – desember 2023: 90%

Ordningene og satsene gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier.

Relatert

Liste over tilskuddsordninger for sameier og borettslag

Strømsparing

Forslaget til statsbudsjett inkluderer 1,1 milliarder kroner som ENOVA skal fordele til husholdninger som innfører tiltak som senker strømforbruket. Ordningen er rettsbasert, som vil si at alle som oppfyller kravene til støtten vil få den utbetalt uten at det foretas andre vurderinger. Hvilke tiltak dette

I februar 2022 lanserte Enova flere nye støtteordninger. Solcelleplanel, smart strømstyring og smaret varmtvannstanker var blant tiltakene som nå skulle utløse støtte. Problemet var at sameier og borettslag ikke var en del av dette og kun kan få støtte til kartlegging av enøk- og klimatiltak. Det er bra at det gis støtte til kartlegging over tiltak som kan gi lavere strømforbruk, men det er selvagt tilskudd til selve installasjonen av dette som monner.

Dessverre sier forslaget til statsbudsjett lite om økonomisk støtte til installasjon av solceller i sameier og borettslag. I Olje- og energidepartementets budsjett står det at regjeringen vil «gjøre det enklere for næringsbygg og borettslag å installere solpanel på tak». Nøyaktig hva dette betyr gjenstår å se, men enn så lenge tyder det meste på at det fremdeles vil væer fylker og kommuner som vil stå i spissen for å gi støtten til solceller.

Velstyrtplanen

Relatert

Velstyrtplanen