Oslo kommune deler ut mye penger til sameier og borettslag i kommunen.

Milliondryss til sameier og borettslag i Oslo

Visste du at Oslo kommune har 11 årsverk som kun jobber med tilskuddsordninger? I 2023 forvalter disse 200 millioner kroner hvor en stor andel går til sameier og borettslag. Vi har møtt en av dem som jobber med å hjelpe boligselskap med å få pengestøtte til gjennomføring av tiltak.

- Det er Oslo bystyre som gjennom budsjettbehandlingen bestemmer hvor mye penger vi har å fordele hvert år, forklarer Rådgiver for tilskuddsordninger i Klimaetaten, Bergljot Tjønn. – I 2023 satt bystyret beløpet til 150 millioner kroner. Vi så at det var behov for enda mer og ba om å få økt dette til 200 millioner. Dette fikk vi aksept for og gjør at vi nå kan hjelpe enda flere sameier og borettslag med å gjennomføre prosjekter.

Hva er det pengene skal gå til?

- I vedtektene står det at Klima- og energifondet skal gi tilskudd til klima- og energiiltak i borettslag og sameier, næringsvirksomheter og privatboliger. Hittil i år har omtrent en tredel av midlene vi har delt ut, gått til sameier og borettslag.

Frihet til å utvikle ordninger

Det er altså de folkevalgte i kommunen som bestemmer hvor mye penger fondet har å fordele hvert år. Men, hvem er det som bestemmer hvilke ordninger som skal opprettes, endres eller avsluttes?

- Det er i stor grad vi, forklarer rådgiveren. – Det hender at vi får en bestilling fra politikerne, men da er det ofte en kampanje over en kort periode. De faste ordningene er det vi som oppretter, endrer og også avslutter når det er hensiktsmessig.

Hva er det som gjør at nye ordninger kommer til og eksisterende ordninger endres eller avsluttes?

- Dette er avveininger vi gjør kontinuerlig. Vi ser på hvilke ordninger som er populære, hva de betyr for gjennomføring av oppdrag og ikke minst om de hjelper til med å gjennomføre klimavennlige og energieffektiviserende tiltak.

Relatert

Ekstra høye tilskudd ut 2023

Kjøpsutløsende effekt

At et tilskudd har en kjøpsutløsende effekt betyr at tilskuddet utgjør forskjellen på om et sameie eller borettslag vedtar å gjennomføre et tiltak eller ikke. Opplever Klimaetaten at tilskuddene de tilbyr har denne effekten?

- Så defintivt! – Tilskuddene være skal være kjøpsutløsende og hjelpe boligselskap til å gjennomføre tiltak de ellers ikke hadde tatt seg råd til. Dette er også årsaken til at vi ikke kan gi støtte til boligselskap som allerede har akseptert et tilbud på tiltaket de søker støtte til. 

Smidige prosesser med raske tilbakemeldinger

Det er noen regler som må etterfølges for at sameier og borettslag skal kunne få pengestøtte fra Klima- og energifondet. Skaper disse reglene problemer for sameir og boretteslag?

- Nei, heldigvis ikke. Så lenge du ikke har akseptert et tilbud i forkant av tilsagn, er det meste mulig å rette på. I de fleste tilfeller holder det at boligselskapet har mottatt et tilbud som noen fra styret laster opp i søknadsportalen vår. I løpet av to uker skal søknaden være behandlet og tilsagn om tilskudd blir gitt til de som kvalifiserer til det.

Må tilbudet som lastet opp være det som boligselskapet til slutt godtar?

- Nei, men du kan aldri få mer i tilskudd enn det som gis i tilsagnet. Om vi innvilger 20% i støtte til et tilbud på en millioner kroner, kan vi ikke gi mer enn kr. 200.000 i støtte selv om boligselskapet velger et dyrere tilbud senere i prosessen. Det er selvsagt ingenting i veien for å velge et billigere tilbud, men tilskudet blir da på 20% av kostnaden her.

- Vi heier på dere

Klima- og energifondet er et viktig virkemiddel for Oslo kommune i målet om å skape en grønnere by. For de som jobber der er det viktig å få ut budskapet om tilskuddsordningene som er tilgjengelige sånn at pengene faktisk blir brukt:

- Vi kan ikke rive alle gamle bygninger som står i byen. Om vi skal kunne få en mer energieffektiv by må vi oppgradere de byggene vi har. Vi heier på alle boligselskap som ønsker å ta i bruk klimavennlig teknologi, som vil energieffektivisere eller for eksempel installere solceller på takene sine, avslutter rådigiveren i Klima- og energifondet.