Sånn kan avløpsrør som har stått i lang tid uten vedlikehold se ut.

Når avløpsrørene blir gamle

Er avløpsrørene deres gamle? Lukter det vondt fra dem? Tetter de seg, lekker de eller opplever dere at vannet stiger opp gjennom sluket? Er svaret ja på ett eller flere av disse spørsmålene, bør dere sjekke avløpsrørene.

Avløpsrør svekkes som alt annet med alderen og når de blir utsatt for naturkrefter. Blir rørene stående for lenge uten vedlikehold, kan det oppstå skader. Jo lengre disse skadene forblir ubehandlet, jo større er sjansen for at skadene forverres.

Eksempler på skader som kan oppstå er at grunnvann kan trenge inn i rørene, lukt kan sive ut av rørene og inn i leiligheter og fellesområder og dyr kan trenge inn, både i rør og faktisk også inn i boligene.

To metoder for vedlikehold

Jevnlig vedlikehold er det som tar best vare på utstyr, bygninger og anlegg. Det er også det som er mest økonomisk i lengden da det minsker sjansene for at noe bryter sammen.

Om rørene forfaller lenge nok, må de byttes. Blir rørene gamle nok må de uansett byttes, men det er to ting dere kan gjøre for å utsette dette så lenge som mulig: Spylene rørene (vedlikeholdsspyling) og fornye dem (rørfornying).

Vedlikeholdsspyling er det vi kaller prosessen der rørene blir spylt innvendig. Vann under trykk brukes for å fjerne fett, hår og andre uønskede elementer fra rørene. Det brukes ikke kjemikalier og metoden er derfor svært miljøvennlig. Vedlikeholdsspyling anbefales utført hvert femte år.

Rørfornying er en metode som forenklet sagt går ut på å bygge nye rør inne i de gamle. Dette kan gjøres uten graving og andre inngrep i grunn og bygninger. Rørfornying anbefales om rørsystemet nærmer seg eller er over 50 år gammelt. Det anbefales også i de tilfellene der avløpsrørene er blitt utsatt for store påkjenninger og/eller ikke er blitt vedlikeholdt.

Hva koster det?

For å gi en nøyaktig pris på vedlikeholdsspyling og rørfornying, må det gjennomføres en befaring. Ingen boligselskap er like og det er derfor umulig å gi en pris uten å ha sett på rørene hos dere. Det er allikevel mulig å gi en pekepinn og vi kan regne kr. 2500 + mva per leilighet for rørspyling.

Som en tommelfingerregel kan vi si at rørfornying koster 10 ganger det vedlikeholdssspyling koster og at å bytte rør koster 10 ganger det rørfornyingen koster. Samtidig vet vi at jevnlig vedlikehold gjennom rørspyling kan utsette rørfornying i mange år. På samme måte kan rørfornying gjøre at dere kan utsette å bytte rørene i flere tiår.

Prisene vil som nevnte variere fra boligselskap til boligselskap, men det finnes muligheter for rabatter. Det finnes for eksempel flere leverandører som tilbyr rammeavtaler der det gis til dels store rabatter på både vedlikeholdsspyling og rørfornying.

Hvordan finner vi ut av hva vi trenger?

Det er styrene i sameier og borettslag som er ansvarlig for at nødvendig vedlikehold blir utført. Det er styrets representanter som ordner befaring, sjekker tilstanden og henter inn tilbud. For vedlikeholdsspyling er det vanligvis styret som både henter inn tilbud og tar avgjørelsen. For rørfornying tas gjerne avgjørelsen av generalforsamlinger og årsmøter, selv om det er styret som har det formelle ansvaret.

Styrene i sameier og borettslag består i de aller fleste tilfeller av personer som bor der og som mangler kompetanse på bygg- og anleggsteknikk. Det er derfor ofte vanskelig å vite hva dere har behov for før skadene er blitt såpass store at de blir synlige for alle.

For å forhindre at mindre skader og slitasjer utvikler seg til å bli store problemer, er det lurt å spørre fagfolk om råd. For avløpsrør er det som nevnt vanskelig å si noe konkret uten å ha sett selve rørene. Det må derfor settes opp en befaring der fagfolk kommer for å se på rørene og kommer med råd om hva som bør gjøres.

Befaringene er gratis og dere kan vise interesse for befaring ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi kontakter dere i løpet av kort tid for å avtale en telefonsamtale. Gjennom denne samtalen hjelper i dere med å finne ut av hva dere trenger befaring på og avtaler tidspunkt for når den skal gjennomføres.