Med pengestøtte fra Enova får flere muligheten til å isolere boligene sine bedre.

Ny støtteordning fra Enova

Enova har endelig fulgt opp vedtaket fra Stortinget om å legge til rette for at sameier og borettslag bruker mindre energi. Gjennom den nye ordningen kan sameier og borettslag få dekket inntil 30% av kostnadene, begrenset oppad til ti millioner kroner.

Den nye tilskuddsordningen fra Enova heter Støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier. Hensikten med den er å hjelpe sameier og borettslag med å få bygg som bruker mindre energi.

Hva vet vi om ordningen?

Tilskuddsordningen er generell og det stilles ikke krav til hvilke tiltak som gjennomføres så lenge det har ønsket effekt. Tiltak som kvalifiserer for støtte skal bidra til en forbedring på 20% energiforbedring.

Tilskuddsbeløpet er satt til 30% av kostanden for gjennomføring av tiltak. Et sameie eller borettslag kan få inntil ti millioner kroner i støtte.

Søknadsfrist for 2023 er 24. november 2023 kl. 12.00. Når søknaden er innvilget har dere 24 måneder å gjennomføre tiltaket på for å få utbetalt støtten.

Hvem passer tilskuddsordningen best for?

De som ved første øyekast har mest å tjene på å benytte seg av den nye tilskuddsordningen er:

  • Sameier og borettslag med trekkfulle vinduer og dører
  • Sameier og borettslag som ikke har felles varmeanlegg og fører med strøm i hver enkelt leilighet
  • Sameier og borettslag med gamle bygninger som slipper inn mye kulde og krever mye strøm for å varmes opp

Sameier og borettslag som i dag bruker mye energi – og dermed penger – på å holde varmen i gamle og/eller trekkefulle leiligheter, er de som først bør vurdere å søke pengestøtte fra den nye tilskuddsordningen fra Enova.

Hvordan får vi støtte?

Det stilles noen krav fra Enova til sameier og borettslag som vil søke tilskudd fra den nye ordningen. Et av disse er at det må kunne dokumenteres hvor mange prosent energiforbruket senkes ved å gjennomføre de planlagte tiltakene. Dette er beregninger som best utføres av energikartleggere.

Enova har en tilskuddsordning dere sameier og borettslag faktisk kan få dekket opp mot 80% av kostnadene til energikartlegging.

Velstyrt har en egen tjeneste der vi hjelper sameier og borettslag med å få oversikt over hvilke tilskuddsordninger dere kan søke pengestøtte fra og med å hente inn tilbud på tiltak dere vil gjennomføre. Tjenesten er gratis og dere kommer i gang ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor.

Relatert

Millondryss til sameier og borettslag i Oslo