Nytt mandat gir økt pengestøtte, Enova

Det nye mandatet Stortinget har gitt Enova gjør at det vil være mulig for sameier og borettslag å få støtte til langt flere prosjekter enn tidligere.

Nytt mandat gir økt pengestøtte

I oktober har Stortinget gitt sin tilslutning til tolv tiltak som skal gjøre det enklere og mer lønnsomt å spare strøm. Spesielt ett av disse tiltakene gir store muligheter for utbedringer i sameier og borettslag.

I dag krever Enova en «helhetlig oppgradering av bygningskropp» for å gi tilskudd. Dette betyr at mindre rehabiliteringsjobber og oppgradering av deler av bygningskroppen ikke har utløst tilskudd.

Mer støtte til arbeid av mindre omfang

Stortingets vedtak fjør at Enova nå skal «legge til rette for vesentlig mer energieffektivisering og fleksibel og effektiv energi- og effektbruk gjennom målrettede tiltak for bedrifter og husholdninger.»  Dette skal de gjøre ved å gi støtte til teknologi som gir raske reduksjoner i strømforbruket. Dette betyr at tiltak som å installere varmepumper, etterisolere deler av bygningskroppen eller skifte ut vinduer nå skal kunne utløse støtte.

Åpner for modernisering

Stortingets vedtak gir sameier og borettslag over hele landet muligheten til å gjennomføre hardt tiltrengt vedlikeholdsarbeid. Oppdraderinger som er blitt utsatt på grunn av høye kostnader kan nå bli mulige takket være den nye støtte.

Nøyaktig hva den nye støtten blir på vet vi ikke, men vi kommer tilbake med nye saker når detaljene blir kjent. Det vi vet er at Oslo kommune nylig justerte støttenivået for tilskudd til vinduer, dører og isloasjon opp til rundt 20% av faktiske kostnader. Dette har vist seg å være et nivå som virker til å utløse interesse fra mange sameier og borettslag og vår oppfatning umiddelbart etter at vedtaket er fattet, er at støtten fra Enova vil ligge rundt nivået til Oslo kommune.

Grip muligheten!

Nye tilskuddsordninger, lavere kostnader på byggevarer og større kapasitet blant håndverkere gir store muligheter for sameier og borettslag som vil gjennomføre vedlikehold i 2023.

Er dere blant de som vurderer å gjennomføre tiltak, men er usikre på hvordan dere skal gå frem? Vi hjelper dere gjerne med alt fra hjelp med søknader om tilskudd til kontakt med håndverkere, innhenting av pristilbud og vurdering av disse.

Tjenesten er gratis og dere forplikter dere ikke til noe som helst. Dere melder interesse ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Dere får deretter en ny e‑post med mer informasjon der dere kan booke tid til videre oppfølging.