Oslo kommunes vedtak om å øke støttesatsene for isolasjon, vinduer og dører vil gi flere sameier og borettslag muligheten til å sørge for bedre isolering.

Oslo kommune øker støtten til isolasjon, vinduer og dører

Oslo kommune opplyser på nettsidene sine klimatilskudd​.no økte støttesatser for tilskuddsordningen Tilskudd til isolasjon, vinduer og dører. De økte støttesatsene er begrenset til en gitt tidsperiode så om dere vurderer å bytte vinduer, er nå tiden å gjøre det på.

Kommunen gir tilskudd til både rådgivning og utføring av tiltak. For rådgivning er maksimalt støttebeløp kr. 50.000. For tiltak kan dere få inntil 1,8 millioner kroner i støtte. Rådgivning kan dere gjennomføre uten å søke i forkant, men tiltakene må dere få innvilget støtte på før dere utfører dem og også før dere inngår avtale om å utføre dem.

Klima- og energifondet har økt satsene med 2 til 4 ganger, avhengig av hva dere støtte til. Dette er gjort for å hjelpe sameier og borettslag med de økte energikostnadene vi alle opplever og gir dere muligheten til å oppgradere bygningsmassen til sterkt reduserte priser.

Mye å spare

Vinduer i en vanlig bolig utgjør vanligvis ikke mange prosentene av ytterflaten, men kan stå for opp til 40% av varmetapet. Gamle vinduer har et langt større varmetap enn nyere vinduer og isolasjonen rundt dem er ofte dårlig.

Med dagens strømpriser er bytte av vinduer et godt sted å starte om du vil få ned strømregningen. Samtidig bør du vurder også å etterisolere vegger. Ved å gjøre dette reduserer du varmetap som vil kunne redusere strømforbruket med rundt 20 prosent.

Hvor mye støtte kan vi få?

For å kunne gi et svar på hvor mye støtte dere kan få og hvor mye strøm dere vil spare å bedre isolasjonen i bygget deres, må det gjennomføres en befaring. Denne befaringen gjennomføres av våre samarbeidspartnere og er selvsagt gratis for dere. I etterkant av befaringen vil dere få et løsningsforslag som viser hva som anbefales å gjøre for å bedre isolasjonen, hva det vil koste, hvor mye dere kan få i støtte og hvor mye strøm dere kan spare på å gjennomføre tiltakene.

Hva kan vi hjelpe dere med?

Velstyrt AS er et selskap som jobber for å hjelpe styrer i sameier og borettslag med å ta vare på verdiene sine. I forbindelse med de økte støttesatsene har vi satt av et begrenset antall plasser til rådgivning og søknadshjelp.

Tjenesten er gratis og dere forplikter dere ikke til noe som helst. Dere melder interesse ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Dere får deretter en ny e‑post med mer informasjon der dere kan booke tid til videre oppfølging.