Klimaetaten i Oslo har vedtatt å senke satsene for tilskudd til energikartlegging i sameier og borettslag. Foto: Skjermdump fra klimaoslo​.no.

Oslo senker tilskuddssatser

I går kl. 15.00 kom nyheten om at Oslo kommune senker satsene for tilskudd til energikartlegging i sameier og borettslag fra 50% til 30%. Dette betyr at det ikke lengre er mulig å få gratis energikartlegging for dere som ikke har søkt tilskudd.

Fra slutten av april i år har sameier og borettslag hatt muligheten til å få gratis energikartlegging gjennom en kombinasjon av tilskudd fra Enova og Oslo kommune. Denne muligheten er nå borte etter at Klimaetaten fredag 7. juni annonserte at de senker tilskuddssatsen fra 50% til 30%.

30 + 30 millioner

Vi har tidligere oppfordret sameier og borettslag til å søke så fort som mulig da det ikke finnes en ubegrenset sum penger hos Klimaetaten. Ut fra de tallene som er gjort tilgjengelige var det 135 sameier og borettslag i Oslo som søkte tilskudd før satsene ble endret. Disse har samlet fått innvilget rett under 30 millioner i tilskudd fra Enova og det er grunn til å tro at støtten de innvilget fra Oslo kommune er den samme.

Ikke gratis, men fremdeles billig

Selv om Klimaetaten senker tilskuddssatsene, har sameier og borettslag fremdeles muligheten til å få gjennomført billig energikartlegging. Enova dekker halvparten av kostnadene, Oslo kommune 30% og dere må selv dekke de resterende 20 prosentene. Dette er allikevel langt bedre vilkår enn det sameier og borettslag i resten av landet får. Disse må nøye seg med tilskuddet fra Enova og må dekke 50% av kostnadene selv.

Hjelp til å søke støtte

Dere som er interesserte i å få gjennomført med energikartlegging med tilskudd fra både Enova og Oslo kommune, kan fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. Dere får da et tilbud på energikartlegging og hjelp til utfylling av søknader.

Sameier og borettslag som søker tilskudd til energikartlegging forplikter seg ikke til å gjennomføre tiltak som anbefales i kartleggingen. Dere som søker får et tilsagn på støtte til energikartlegging. At dere får tilsagn betyr ikke at dere må gjennomføre kartleggingen, men at dere får refundert deler av kostnadene om dere velger å gjøre det.

Det haster med å søke

Dere som vil gjennomføre energikartlegging med tilskudd fra Oslo kommune må søke så fort som mulig. Tilskuddsordningen har vært svært populær og satsene er senket for at flere skal få muligheten til å få støtte. Vi vet at Oslo kommune tidligere har fjernet populære tilskuddsordninger uten varsel og dette vil skje også med denne ordningen når pengene er brukt opp.