Det er mye penger å spare på å innhente flere tilbud før dere gjennomfører tiltak. Illustrasjonsfoto: Aleksandra Anzenberger

Pengestøtte: Hvordan får vi de beste tilbudene?

Selv om dere får innvilget pengestøtte til å gjennomføre tiltak, er det viktig at dere velger leverandører som både hjelper dere med å oppfylle myndighetenes krav til dokumentasjon og gir dere lavest mulig pris.

Som vi skrev om i saken Hvordan får vi pengestøtte fra tilskuddsordningene, er det en del ting som må avklares før dere sender søknad om pengestøtte. De tre spørsmålene som må besvares i forkant ble i artikkelen nevnt som disse:

  1. Hva trenger vi tilbud på?
  2. Tilfredsstiller tilbudene vi får kravene til nødvendig dokumentasjon?
  3. Hvordan får vi de beste tilbudene?

Få best mulig pris

I en anbudsprosess er pris alltid et viktig moment. Lavest pris er ikke alltid å foretrekke da det er en del andre ting som også må vektlegges. Men, om dere har gjort en god jobb med å avklare spørsmål en og to ovenfor vil tilbudene dere mottar være på de samme tingene og pris kan derfor vektes høyt.

Selv med pengestøtte fra tilskuddsordninger er det viktig å få gode priser. Om dere for eksempel skal gjennomføre et tiltak som en leverandør skal ha kr. 475.000 for og får innvilget 30% av dette i pengestøtte, gjenstår det kr. 332.500 som skal betales. I et gjennomsnittlig boligselskap er det 35 enheter. Hver av disse enhetene må da står for kr. 9500 av regningen på kr. 332.500.

Om dere henter inn flere tilbud og ser at en leverandør kan levere tjenestene dere etterspør til kr. 425.000, blir kostnaden etter tilskudd på 30% kr. 295.700. Dette utgjør kr. 8500 per enhet og hver enhet vil da måtte betale tusen kroner mindre. Besparelsen blir større enn tusen kroner per enhet om tiltakene må lånefinansieres da beløpet dere trenger å låne blir mindre og rentekostnadene dermed blir lavere.

Velstyrthjelpen

For å hjelpe sameier og borettslag med å få pengestøtte og å få de beste tilbudene på tiltak som skal gjennomføres, har vi lansert Velstyrthjelpen. Hensikten med Velstyrthjelpen er å sørge for at alle som skal gjennomføre tiltak vet at de har sjekket om det finnes muligheter for å få pengestøtte til tiltaket og at levererandøren de velger gir høyest mulig kvalitet til lavest mulig pris.

Pengestøtte er ikke et krav for å bruke Velstyrthjelpen. Om dere vet eller vi underveis finner ut at det ikke finnes tilskuddsordninger for tiltaket dere skal gjennomføre, vil vi uansett hjelpe med å finne riktig leverandør til dere.

Hvordan fungerer Velstyrthjelpen?

Det første vi gjør når sameier og borettslag bestiller Velstyrthjelpen, er å avtale dato og tidspunkt for en samtale. Denne foregår på telefon eller Teams og hensikten her er å finne ut av hva dere skal gjøre og når dere skal gjøre det.

Når vi har hentet inn denne informasjonen, starter vi arbeidet med å sette opp et underlag som skal brukes til å beskrive tiltaket. Dette underlaget går til bedrifter som vi vet er interesserte i å utføre arbeidet. Bedriftene får tilgang til underlaget sammen med informasjon om hvordan og når dere vil bli kontaktet for mer informasjon og eventuelt en befaring.

Når dere selv kan styre når og hvordan dere vil bli kontaktet, styrer dere prosessen hundre prosent selv og slipper å bli forstyrret i travle perioder.

Hva koster Velstyrthjelpen?

Velstyrthjelpen er gratis og vi tar ikke provisjon fra bedriftene som gir tilbud. Dette betyr at det ikke påløper ekstrakostnader for bedriftene dere velger til å utføre oppdragene. Dere står selvsagt også helt fritt til å velge leverandører utenfor nettverket vårt om dere vil det.

Hvordan bestiller vi Velstyrthjelpen?

Dere kan registrere interesse for Velstyrthjelpen ved å fylle ut skjemaet nedenfor. I etterkant vil dere få en e‑post med forslag til dato og tidspunkt for samtale der vi snakker om hva dere har tenkt å gjennomføre av tiltak.