Nytt mandat gir økt pengestøtte, Enova

Enova har de siste tolv månedene delt ut rundt 135 millioner kroner i pengestøtte til norske sameier og borettslag.

Pengestøtte til sameier og borettslag: Enova

Enova har de siste tolv månedene delt ut rundt 135 millioner kroner i pengestøtte til sameier og borettslag. Etter at Stortinget vedtok en endring i Enova sitt mandat kommer dette beløpet til å øke kraftig de neste årene. Allerede nå er det mulig å gjøre forberedelser for at ditt sameie eller borettslag skal kunne motta støtte.

Dagens tilskuddsordninger

Per i dag er det to ordninger som er aktuelle for sameier og borettslag:

Kartleggingsstøtten utgjør den klart største andelen av tilskuddet og vil være en av pillarene Enova bygger sitt tilbud til sameier og borettslag på også fremover. Hensikten med tilskuddet er å hjelpe sameier og borettslag med å finne ut av hvilke klimatiltak som er fornuftige å gjennomføre. De siste tolv månedene har 202 sameier og borettslag fått rundt 130 millioner kroner gjennom denne tilskuddsordningen.

Varmesentraler er en ordning som skal hjelpe bedrifter og boligselskap med å installere varmesentraler basert på fornybare energikilder. 18 sameier og borettslag har fått tilsagn på tilsammen rundt 3,5 millioner kroner fra denne ordningen det siste året.

Hva er energikartlegging?

Energikartlegging er en prosess der bygningsingeniører og/eller energirådgivere går gjennom bygningsmasse og anlegg for å se hvilke tiltak som kan gjennomføres for å senke energiforbruket. Dette kan være alt fra vurderinger av nye løsninger for oppvarming til bytte av vinduer og dører eller andre tiltak som vil bedre isoleringen og dermed senke energiforbruket.

Kartleggingen ender opp med en rapport der mulige tiltak presenteres med anbefalinger på hvilke dere bør vurdere. Sammen med vurderingene vil det stå nøyaktig hvor mye energi dere kan regne med å spare på å gjennomføre tiltakene. Dette kan dere bruke til å regne på hvilke tiltak som blir lønnsomme.

Hvem passer energikartlegging for?

Energikartlegging passer perfekt for og anbefales for dere som:

  • Bor i gamle og trekkfulle bygg
  • Bruker strøm som oppvarming
  • Bruker strøm til varme tappevann
  • Bruker mye strøm i fellesområder
  • Har tak eller andre andre flater som egner seg for solceller

Sameier og borettslag som bruker mye strøm har et stort potensiale for å spare penger på å gjennomføre tiltak for å senke forbruket. Ved å gjennomføre energikartlegging får dere en oversikt over hvilke tiltak dere bør vurdere og hvor mye disse tiltakene vil senke energiforbruket med.

Vi har snakket med fire boligselskap som har gjennomført energikartlegging i løpet av det siste året. Samtalene med dem er publisert i denne artikkelen der du kan lese om hvorfor de gjennomførte energikartlegging og hva det førte til.

Relatert

Historier fra fire sameier og borettslag som har gjennomført energikartlegging

Hva koster energikartlegging?

Tradisjonelt har energikartlegging vært en relativt dyr affære. For et boligselskap på 50 enheter har dette gjerne kostet rundt noen hundre tusen før støtten fra Enova er regnet inn.

Den siste tiden har det kommet inn firmaer på markedet som utfører energikartlegging langt billigere. Nye og mer effektive arbeidsmetoder har gjort at energikartleggingsprosesser som tidligere kanskje har kostet kr. 250.000 nå koster kr. 100.000.

Enova sine tilskuddsordninger gir tilskudd på opptil 50% av utgiftene. Måten Enova regner ut tilskuddet på gjør at det reelle tilskuddet blir på 55% siden det regnes inn 10% tillegg på egenverdien av arbeidet dere som styre legger ned for å utføre arbeidet. Dette betyr at en energikartlegging som i utgangspunktet kostet kr. 100.000 vil ende opp med å koste dere kr. 45.000.

I tillegg til denne støtte er det mulig å få dekket 25% til av kostnadene. Om dere bestemmer dere for å utføre noen av tiltakene som anbefales i rapporten, slår dette inn.

Kombinasjonen av energirådgivere som jobber på nye måter og Enova sine tilskudd gjør at tjenester som tidligere krevde en investering på flere hundre tusen kroner, når er tilgjengelig for noen få titusen.

Hvordan kommer vi i gang?

Det første steget sameier og borettslag som er interesserte i å få gjennomført en energikartlegging må gjøre, er å kontakte en energirådgiver. Det finnes en rekke av dem på markedet og mange har erfaring fra sameier og borettslag. Både prisen og hjelpen dere kan få til å søke Enova-støtte vil variere så husk å spørre om dette før dere signerer avtale.

For dere som er interesserte og ikke har en foretrukket leverandør, kan vi hjelpe dere. Velstyrt samarbeider med energirådgivere som vi vet jobber etter de nye, kostnadseffektive metodene og som har erfaring med å søke pengestøtte fra Enova. Om dere vil komme i kontakt med disse, er det bare å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. Dere blir da kontaktet av et selskap som utfører energikartlegging der dere bor i løpet av kort tid.

Morgendagens tilskuddsordninger

De nye tilskuddsordningene fra Enova er ikke klare enda, men signalene fra statsforetaket er at de nye tilskuddsordningene for sameier og boligselskap kommer til å fokusere på to hovedområder:

  • Energikartlegging
  • Investeringsstøtte for å gjøre bygg mer energieffektive

Enova kommer fremover altså ikke bare til å støtte energikartlegging, men også gjennomføringen av tiltakene som anbefales i kartleggingen. Nøyaktig hva som vil støttes og hvor mye støtten vil bli på, vet vi ikke enda. Det vi vet er at dette kommer til å bli populære tilskuddsordninger som det kommer til å bli rift om. Dere som allerede har gjennomført energikartlegging når den nye ordningen kommer vil være de første som kan søke og dermed være først i køen for å bli tildelt midler.